Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Τα Βαρέλια

Ένα αυτοκίνητο πρέπει ν’ ανεβάσει στην κορυφή ενός βουνού 100 βαρέλια με βενζίνη. Σε κάθε διαδρομή μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα βαρέλι. Αλλά ανεβαίνοντας στην κορυφή καταναλώνει όλοι την ποσότητα βενζίνης που έχει το βαρέλι και κατεβαίνει κατηφορίζοντας με σβηστή τη μηχανή για να πάρει το επόμενο βαρέλι. Πόσα γεμάτα βαρέλια μπορεί ν’ ανεβάσει στην κορυφή; 

Λύση

Κείμενο που θα κρύβεται.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes