Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Τα Νομίσματα

Τρεις πειρατές ο Πητ, ο Ζακ και ο Μπομπ πήραν 6 νομίσματα. 3 χρυσά και 3 ασημένια.
Ο καθένας πήρε 2 νομίσματα. Ο Πητ δεν ξέρει τι είδους νομίσματα πήραν οι άλλοι δύο, ξέρει μόνο τα δικά του. Ρωτήστε τον μία (1) μόνο ερώτηση, στην οποία να μπορεί να απαντήσει με "Ναι" ή "Όχι" ή "Δεν ξέρω" ,ώστε να βρείτε τα νομίσματά του.
Πηγή:http://eisatopon.blogspot.com/2013/06/mix-grill-puzzles.html

Λύση

Μια ερώτηση μπορεί να είναι η:
"Έχουν είτε ο Ζακ, είτε ο Μπομπ από 2 χρυσά νομίσματα;"
Ναι -- 2 ασημένια νομίσματα.
Όχι -- 2 χρυσά νομίσματα.
Δεν Ξέρω -- 1 χρυσό και ένα 1ασημένιο νόμισμα αντίστοιχα.
Ή
Μια ερώτηση μπορεί να είναι η:
Έχεις τα λιγότερα χρυσά νομίσματα; (ή το αντίθετα έχεις τα λιγότερα ασημένια;)
Έστω ότι γίνεται η πρώτη ερώτηση.
Εάν έχει 2 χρυσά θα απαντήσε ΟΧΙ.
Εάν έχει 0 χρυσά και 2 ασημένια θα απαντήσε ΝΑΙ.
Εάν έχει 1 χρυσό και 1 ασημένιο θα απαντήσε ΔΕΝ ΞΕΡΩ, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι άλλοι δύο να έχουν από 1 χρυσό, ή 2-0, ή 0-2, άρα δεν μπορεί να ξέρει.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes