Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Η Ισορροπία

Στην ανωτέρω εικόνα, οι δύο ζυγαριές (Σχ.1 και Σχ.2) ισορροπούν. Πόσους κύκλους πρέπει να βάλουμε στο αριστερό τάσι της ζυγαριάς  (Σχ.3), για να ισορροπήσουν τα έξι τετράγωνα; (Κατ.9Β΄)
Πηγη:IΖ΄ Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα 2016  Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού
Για να ισορροπήσει η ζυγαριά του σχήματος (3) χρειάζονται 9 κύκλοι. Έστω «τ» το τρίγωνο, «κ» ο κύκλος, και «τετ.» το τετράγωνο. Βάσει των δεδομένων της εκφωνήσεως του προβλήματος έχουμε:
τ = 3κ (1)
2τ = 4τετ. (2)
?=6τετ. (3)
Από τη (2) συνάγουμε ότι:
2τ = 4τετ ---> τ = 4τετ./2 ---> τ = 2τετ. (4)
Αντικαθιστούμε την (1) στη (3) κι’ έχουμε:
τ = 3κ ---> 2τετ. = 3κ (5)
Επομένως 2 τετράγωνα ισούνται με τρεις κύκλους.
Άρα για να ισορροπήσει η ζυγαριά του σχήματος (3) χρειάζονται 9 κύκλοι:
?=6τετ. ---> 3κ+3κ+3κ=2τετ.+2τετ.+2τετ. ---> 9κ=6τετ. (6)
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes