Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Το Ύψος

Στο ανωτέρω σχήμα βλέπουμε μερικούς στοιβαγμένους κυλινδρικούς σωλήνες. Η διάμετρος κάθε σωλήνα είναι 5 cm. Τι ύψος έχουν οι στοιβαγμένες σωλήνες;
(Κατ.34/Νο.815) 
Πηγή:θεματα γυμνασιου 2000-2009

Λύση

h=5[1+2*sqrt(3)] ---> h=5+10sqrt(3)
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes