Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Τα Χωνάκια

Τα χωνάκια σοκολάτας που πουλήθηκαν σε ένα κατάστημα ήταν ένα παραπάνω από τον τριπλάσιο αριθμό από τα χωνάκια βανίλια που πουλήθηκαν. Συνολικά το κατάστημα πούλησε 601 χωνάκια. Πόσα χωνάκια βανίλια πουλήθηκαν; (Κατ.34/Νο.775) Πηγή:http://eisatopon.blogspot.gr/2012/12/blog-post_5019.html

Λύση

Πουλήθηκαν 150 χωνάκια βανίλιας. Έστω "α" τα χωνάκια σοκολάτας και "β" τα χωνάκια βανίλιας. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε δύο εξισώσεις με δύο αγνώστους. α+β=601 (1) α=3β+1 (2) Αντικαθιστούμε τη (2) στην (1) κι' έχουμε: α+β=601 --> 3β+1+β=601 --> 4β=601-1 --> 4β=400 --> β=600/4 --> β=150 (3) Αντικαθιστούμε τη (3) στη (2) κι' έχουμε: α=3β+1 --> α=[(3*150)+1] --> α=450+1 --> α=451 (4) Επαλήθευση: α+β=601 --> 451+150=601 ο.ε.δ.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes