Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Διασκεδαστικά Μαθηματικά

0σχόλια
Είστε μανιώδης λύτες στα μαθηματικά και στους γρίφους; Θέλετε να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας και παράλληλα να επεκτείνετε τις γνώσεις σας λύνοντας γρίφους ξεφεύγοντας για λίγο από τη καθημερινότητα; Έχουμε τη λύση. 
Το ιστολόγιο ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ του εξαίρετου μαθηματικού Σωκράτη Ρωμανίδη σας βγάζει από τη δύσκολη θέση της έρευνας για κάποιο ιστολόγιο με γρίφους διαφορετικούς από τους συνηθισμένους που υπάρχουν σε διάφορα ιστολόγια. Περιέχει μαθηματικά, γρίφους και όχι μόνο... Όσοι πιστοί προσέλθετε, όχι όμως άσχετοι με τα μαθηματικά.

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Το Ψηφίο

3σχόλια
Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του αποτελέσματος του 720 (επτά στην εικοστή);
A) Μηδέν  
B) Ένα.
Γ) Τρία. 
Δ) Επτά.
Ε)Εννέα.
(Κατ.34/Πρβ. Νο.449)

Λύση


Το ψηφίο 1. Σε κάθε τετράδα δύναμη του 7, σύνολο 5 τετράδες, το τελευταίο ψηφίο είναι το 1, 7^4 = 2401. Άρα 7^20 = 2401^5 = 79.792.266.297.612.001

Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

Η Ενδυμασία

2σχόλια
Ο ετήσιος μισθός ενός υπηρέτη ανέρχεται στο ποσό των 3.600 δρχ. και μία
ενδυμασία. Εάν στους 8 μήνες έλαβε 2.740 δρχ. μόνο, πόσες δραχμές κόστιζε
η ενδυμασία; (Κατ.34/Πρβ. Νο.12)

Λύση


Η Ενδυμασία κοστίζει 510δρχ. Έστω "α δρχ." η ενδυμασία και 3.600 δρχ.
ο ετήσιος μισθός του. Σύνολο ετήσιου μισθού: 3.600+α δρχ. Ο μηνιαίος
μισθός ισούται με: (3.600+α)/12. Βάσει των δεδομένων της εκφωνήσεως έχουμε:
8*(3.600+α)/12=2.740 --> 8*(3.600+α)=12*2.2740 --> 28.800+8α=32.880 -->
8α = 32.880-28.800 --> α = 4.080/8 --> α = 510 δρχ.
Η ενδυμασία στοιχίζει 510 δρχ. Άρα ο ετήσιος μισθός του ανερχόταν σε
3.600+α=3.600+510=4.110 δρχ. και ο μηνιαίος μισθός σε: 4.110/12=342,50 δρχ.
Επομένως κάθε μήνα πληρωνόταν 42,50 δρχ. επί πλέον για την
ενδυμασία, εφ’όσον ο μηνιαίος μισθός του ανερχόταν σε: 3.600/12=300 δρχ.

Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

Ο Έμπορος

2σχόλια
Ένας έμπορος αγόρασε σιτάρι αξίας 3.400 δρχ. Εάν το πουλήσει προς 3,50 δρχ. το κιλό θα χάσει τόσα χρήματα, όσα θα κέρδιζε εάν το πουλήσει προς 5 δρχ. το κιλό. Πόσα κιλά σιτάρι αγόρασε; (Κατ.34/Πρβ. Νο.15)

Λύση


Αγόρασε 800 κιλά. Έστω "α κιλά" η αγορά του εμπορεύματος. Αν το πωλούσε προς
3,50 δρχ. το κιλό θα εισέπραττε 3,50α δρχ. και θα ζημίωνε (3.400-3,50α) δρχ.
Αν το πωλούσε προς 5 δρχ. το κιλό θα εισέπραττε 5α δρχ. και θα κέρδιζε
(5α-3.400) δρχ. Βάσει των δεδομένων της εκφωνήσεως έχουμε:
3.400-3,50α=5α-3.400 --> -3,50α-5α= -3.400-3.400 --> -8,50α= -6.800 -->
8,50α=6.800 --> α=6.800/8,50 --> α=800
Επαλήθευση:
3.400-3,50α=5α-3.400 --> 3.400-3,50*800=5*800-3.400 -->
3.400-2.800=4.000-3.400 --> 600=600 ο.ε.δ.

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Τα Τρία Περιοδικά

0σχόλια
 
Για να μπορεί να παρακολουθεί ό,τι γίνεται στο κόσμο, ο Λέανδρος 
έχει εγγραφεί συνδρομητής σε τρία περιοδικά: ένα μηνιαίο, ένα 
δισεβδομαδιαίο και ένα εβδομαδιαίο. Και τα τρία αυτά περιοδικά 
έχουν 108 σελίδες. Δεδομένου τώρα ότι το μηνιαίο περιοδικό έχει 
τις διπλάσιες σελίδες από το δισεβδομαδιαίο και αυτό πάλι έχει τα
2/3 των σελίδων του εβδομαδιαίου, μπορείτε να βρείτε πόσες 
έντυπες σελίδες χάρτου θα συγκεντρώσει ο Λέανδρος μέσα σ’ ένα
χρόνο, διατηρώντας τη συνδρομή και των τριών αυτών περιοδικών; 
(Κατ.34/Πρβ. Νο.20) 
Λύση

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Τα Ευτράπελα της Αριθμητικής

4σχόλια
Τρεις φίλοι, ο Ανδρέας, ο Γιώργος και ο Γιάννης χρωστούν ο ένας στον άλλον από ένα δεκάρικο. Ο Ανδρέας χρωστάει στο Γιώργο, ο Γιώργος χρωστάει στο Γιάννη και ο Γιάννης χρωστάει στον Ανδρέα. Το δε συνολικό χρέος ανέρχεται στις 30 δρχ. Μία ημέρα, όμως, που ο Γιώργος είχε μόνο 5 δρχ. και οι άλλοι ήταν αδέκαροι, κατόρθωσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Μπορείτε να βρείτε πως τα κατάφεραν; (Κατ.34/Πρβ. Νο.21)

Λύση


Οι 5 δρχ. έκαναν δύο φορές το γύρο μεταξύ των φίλων:
α΄ γύρος) Γιώργος --> Γιάννης --> Ανδρέας --> Γιώργος.
β΄ γύρος) Γιώργος --> Γιάννης --> Ανδρέας --> Γιώργος.
και οι 5 δρχ. καταλήγουν στη τσέπη του Γιώργου εξοφλώντας με αυτό τον
τρόπο το χρέος τους ο καθ’ ένας.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes