Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Τα Σκαλοπάτια

0σχόλια
 
Για ν’ ανέβει ο Τοτός από το ισόγειο στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκεται
το διαμέρισμά του, ανεβαίνει 3-3 τα σκαλοπάτια. Για ν’ ανέβει στον 
δεύτερο όροφο, όπου βρίσκεται το διαμέρισμα του φίλου του Κώστα, η 
σκάλα του οποίου έχει τρία σκαλοπάτια λιγότερα, ανεβαίνει τα σκαλιά
3-3 ή 2-2. Με δεδομένο ότι ο συνολικός αριθμός  των σκαλοπατιών και 
των δύο ορόφων διαιρείται ακριβώς από το 13, μπορείτε να βρείτε πόσα 
σκαλοπάτια έχει ο κάθε όροφος; (Κατ.3/Πρβ. Νο.8)

Λύση:

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Η Δωρεά

0σχόλια
Ο πρόεδρος του φιλόπτωχου συλλόγου "Η Ελεημοσύνη" αποφάσισε
να ενισχύσει οικονομικά τις πιο φτωχές οικογένειες της ενορίας με 
ποσά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Αφού, λοιπόν, 
κατέταξε τις οικογένειες  με τη σειρά ανάλογα με τις ανάγκες της 
καθεμιάς, πρόσφερε 1.000 δρχ. στην οικογένεια που είχε τις 
λιγότερες ανάγκες, 2.000 δρχ. στη δεύτερη, 3.000 δρχ. στη τρίτη, 
δίνοντας μ’ αυτό τον τρόπο 1.000 δρχ. παραπάνω σε κάθε μία από 
τις επόμενες οικογένειες, έως ότου τέλειωσαν όλα τα διαθέσιμα 
χρήματα. Σε περίπτωση που τα χρήματα μοιράζονταν εξίσου, κάθε 
οικογένεια θα έπαιρνε 8.000 δρχ. Πόσες ήταν οι οικογένειες και πόσα
χρήματα μοιράστηκαν συνολικά; (Κατ.3/Πρβ. Νο.9)

Λύση
 

Οι Διαδοχικοί Αριθμοί No.2

2σχόλια
 
Να βρεθούν τρεις διαδοχικοί ακέραιοι αριθμοί που το άθροισμά τους
να ισούται με (-27), τέτοιοι, ώστε το άθροισμα του 1/2 του μικρότερου
αριθμού και του  1/4 του μεγαλύτερου αριθμού να ισούται με τα 7/9  
του μεσαίου αριθμού. (Κατ.3/Πρβ. Νο.10)

Λύση
 

Οι Διαδοχικοί Αριθμοί

2σχόλια
 
Να βρεθούν δύο διαδοχικοί αριθμοί των οποίων τα τετράγωνά τους 
να διαφέρουν μεταξύ τους κατά 51 μονάδες. (Κατ.3/Πρβ. Νο.11)

Λύση:
 
 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Ο Χορός

0σχόλια
 
Σ’ ένα χορό βρίσκονται 20 νέοι, αγόρια και κορίτσια. Το 
 πρώτο αγόρι χορεύει με 7 κορίτσια, το δεύτερο αγόρι με  
8 κορίτσια, το τρίτο αγόρι με 9 κορίτσια κ.ο.κ., μέχρι το  
τελευταίο αγόρι που χόρεψε με όλα τα κορίτσια. Πόσα  
ήταν τ’ αγόρια και πόσα τα κορίτσια;  
(Κατ.3/Πρβ. Νο.17) 

Λύση
 

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Η Παράδοση των Δεμάτων

0σχόλια
Ένας μεταφορέας πρέπει να παραδώσει 6 διαφορετικά δέματα σε 6 
οικογένειες που κατοικούν στους 6 ορόφους μιας πολυκατοικίας, μια
σε κάθε όροφο. Αυτός μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα δέμα κάθε φορά.
Η πολυκατοικία, δεν έχει ασανσέρ, από τον ένα όροφο στον άλλο έχει
21 σκαλοπάτια, και από το την εξωτερική πόρτα της πολύκατοικίας
μέχρι την κεντρική είσοδό της μεσολαβούν 7 σκαλοπάτια. Πόσα
σκαλοπάτια συνολικά θ’ ανέβει ο μεταφορέας, ως που να παραδώσει
όλα τα δέματα; (Κατ.3/Πρβ. Νο.15)

Λύση
 

Ο Τροχός του Λούνα – Παρκ (Carussel)

0σχόλια
Ένα Καρουζέλ (Carussel: Ο τροχός που περιστρέφεται με κεμμασμένα 
διάφορα αλογάκια και ζωάκια, τα οποία κινούνται κι' αυτά κατά τη 
περιστροφή του τροχού.) πραγματοποιεί 4 γύρους στο πρώτο λεπτό κι’
έπειτα από λεπτό σε λεπτό τριπλασιάζει τον αριθμό των γύρων. Πόσα 
λεπτά πρέπει να γυρίσει ο τροχός για να πραγματοποιήσει 1.456 γύρους;
(Κατ.4/Πρβ. Νο.16) 

Λύση
 

Η Κατανομή των Λεμονιών

2σχόλια
 
Έχετε 1.023 λεμόνια και 10 σακούλες. Πρέπει να μοιράσετε τα 
λεμόνια στις  10 σακούλες έτσι, ούτως ώστε όταν σας ζητήσουν μετά 
οποιοδήποτε αριθμό λεμονιών από το 1 ως το 1.023 να μπορείτε να 
τα δώσετε χωρίς να μεταφέρετε λεμόνια μέσα κι έξω από τις
σακούλες. Πώς θα τα μοιράσετε; (Κατ.4/Πρβ. Νο.18)

Λύση:
 

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Το Ντεπόζιτο

2σχόλια
 
Ένα μεγάλο ντεπόζιτο άδειο, χωρητικότητας 5.000
κιλών, αρχίζουμε να το γεμίζουμε με νερό στις 7 π.μ. 
Η ροή του νερού είναι τέτοια, που κάθε λεπτό η ποσότητα
του νερού που υπάρχει μέσα στο ντεπόζιτο διπλασιάζεταί.
Σε μία ώρα και δώδεκα λεπτά, δηλαδή στις 8:12΄πμ, το
ντεπόζιτο έχει γεμίσει. Ποια ώρα ακριβώς το ντεπόζιτο
ήταν γεμάτο κατά το ήμισυ; (Κατ.4/Πρβ. Νο.19)

Λύση


Όταν το ντεπόζιτο ήταν γεμάτο μέχρι την μέση η ώρα ήταν 8:11΄π.μ..
Δηλαδή, ένα λεπτό πριν γεμίσει!

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

Μία υποχρέωση, που είναι δύσκολο να τηρηθεί. Ή Το ατέλειωτο δείπνο

0σχόλια
 
Οκτώ άτομα, που δειπνούσαν μαζί σ’ να κέντρο, συμφώνησαν να 
εξακολουθήσουν να δειπνούν μαζί μέχρι να επιτύχουν να 
τοποθετηθούν γύρω από το τραπέζι, με όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό των συνδυασμών; 
Για τα 10 άτομα πόσοι είναι οι δυνατοί συνδυασμοί;   
(Κατ.5/Πρβ. Νο.15)

ΛύσηΓια να πραγματοποιηθούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των ατόμων θα
χρειαζόντουσαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 40.320 ημέρες, δηλαδή 110
χρόνια και ≈ 47 ημέρες.
Από το τύπο, Μ(μ) = 1 2 3 4,…,μ = μ! των μεταθέσεων προκύπτουν:
Μ(μ) = Το πλήθος των μεταθέσεων μ πραγμάτων.
μ = Οι φυσικοί αριθμοί 1,2,3,…,μ
Μ(μ) = 1*2*3*4,…,*μ = μ! --> Μ(8) = 1*2*3*4*5*6*7*8 = 8! --> 40.320
ημέρες!! Διαιρούμε τις 40.320 ημέρες με το 365 για να τις
μετατρέψουμε σε έτη κι’ έχουμε:
40.320 : 365 = 110 έτη, 1 μήνα και ≈17 ημέρες.
Ενώ για τα 10 άτομα χρειάζονται:
Από το τύπο, Μ(μ) = 1 2 3 4,…,μ = μ! των μεταθέσεων προκύπτουν:
Μ(μ) = 1*2*3*4*5*6*7*8*9*10 = 3.628.800 ημέρες!!
Διαιρούμε τις 3.628.800 ημέρες με το 365 για να τις μετατρέψουμε σε έτη κι’ έχουμε:
3.628.800: 365 = 9.941 έτη 3 μήνες και ≈2 ημέρες.

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011

Οι Βώλοι

2σχόλια
Ο Νίκος έχει ένα κουτί γεμάτο βώλους. Όταν  τους μοιράζει σε σωρούς
των 11 ή των 13 βόλων του περισσεύουν δύο βώλοι. Ενώ, όταν τους 
μοιράζει σε σωρούς των 9 ή των 17  βόλων του περισσεύει ένας βώλος. 
Πόσους βώλους έχει το κουτί; (Κατ.5/Πρβ. Νο.17)

ΛύσηΈστω ότι ο αριθμός των βώλων είναι "x". Βάσει των δεδομένων του πρώτου
σκέλους του προβλήματος θα ισούται με x = (11*13*α)+2. Βάσει των
δεδομένων του δευτέρου σκέλους του προβλήματος θα ισούται με
x = (9*17*β)+1.Επειδή είναι ίσα θα έχουμε:
(11*13*α)+2 = (9*17*β)+1 --> 143α+2 = 153β+1 --> 143α =153β+1-2 -->
143α = 153β-1.
Το δεύτερο σκέλος της εξισώσεως μπορεί να γραφεί και ως εξής:
153β-1= 143β+(10β-1), οπότε έχουμε:
143α=143β+(10β-1) --> 143α-143β=(10β-1)--> 143(α-β) = (10β-1) -->
(α-β) = (10β-1)/143 (1)
Η παράσταση (10β-1) είναι ένας αριθμός πολλαπλάσιος του 143, διότι
όταν διαιρεθεί με το143 πρέπει να δώσει ως πηλίκο έναν ακέραιο
αριθμό χωρίς υπόλοιπο. Τα πολλαπλάσια του 143 είναι: 143,286,429,572,715,858,1.001,1.144,1.287,1.430 κ.λπ.
Εάν προσθέσουμε τη μονάδα του αριθμητή στα πολλαπλάσια ο μόνος
αριθμός με μηδέν στο τέλος είναι 429 (429+1 = 430), ο οποίος
προκύπτει εάν δώσουμε στο "β" τη τιμή 43,[(10*43)-1] --> (430-1)=429,
οπότε διαιρείται ακριβώς από τον αριθμό 143. Άρα β = 43.
Αντικαθιστούμε τη τιμή του "β" στην (1) κι’ έχουμε:
(α-β) = (10β-1)/143 --> α-43 = [(10*43)-1]/143 --> α-43 =(430-1)/143 -->
α-43 = 429/143 --> α-43 = 3 --> α=3+43 --> α = 46
Επαλήθευση:
(11*13*α)+2=(9*17*β)+1 --> (11*13*46)+2=(9*17*43)+1 -->
6578+2=6579+1 --> 6580=6.580 ο.ε.δ.

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Τα Πακέτα

0σχόλια
 
Ο Μιχάλης θέλει να πακετάρει κάποια αντικείμενα για να τα στείλει 
με το ταχυδρομείο. Εάν βάλει 6 αντικείμενα σε κάθε κουτί, του 
περισσεύει ένα απ’ έξω. Εάν βάλει από 7  αντικείμενα  σε κάθε 
κουτί, στο τελευταίο κουτί μπαίνει ένα μόνο αντικείμενο  αντί για 
7. Τελικά, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το πρώτο τρόπο.  
Μπορείτε να βρείτε πόσα αντικείμενα και πόσα κουτιά έχει, με 
δεδομένο ότι πρέπει να βρείτε το μικρότερο δυνατό αριθμό; 
(Κατ.5/Πρβ. Νο.18)

ΛύσηΈχει 43 αντικείμενα και 7 κουτιά. Εάν από το ζητούμενο αριθμό Ν
αφαιρέσουμε τη μονάδα, πρέπει να προκύψει ένας αριθμός που να
διαιρείται από τους αριθμούς 6 και 7.(Ν-1=Πολλαπλάσιο).
Ο αριθμός αυτός προκύπτει από το τύπο Μμ=1*2*3*,…,*μ = μ!
των μεταθέσεων: μ!=6*7=42
Ν-1=Πολλαπλάσιο --> Ν-1=42 --> Ν=42+1 --> Ν=43

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Οι Αριθμοί

2σχόλια

Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος τριψήφιος 

αριθμός, του οποίου τα ψηφία πολλαπλασιαζόμενα μεταξύ 

τους μας δίνουν γινόμενο 35 και το άθροισμά των ψηφίων 

τους ισούται με 13; (Κατ.5/Πρβ. Νο.21)


ΛύσηΒάσει των δεδομένων της εκφωνήσεως έχουμε:
α * β * γ = 35   (1)
α + β + γ = 13  (2)
Οι μόνοι αριθμοί πολλαπλασιαζόμενοι μεταξύ τους που δίνουν ως γινόμενο
τον αριθμό 35 είναι οι 5 κι’ 7. Επειδή ο ζητούμενος αριθμός είναι
τριψήφιος, ο τρίτος αριθμός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον αριθμό 1.
Άρα έχουμε:
Επαλήθευση:
1 * 5 * 7 = 35 και 1 + 5 + 7 =13 ο.ε.δ.
Επομένως, ο ζητούμενος αριθμός είναι ο 157, ο 175, ο 517, ο 571, ο 715,και ο 751.

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Οι Αγώνες Ταχύτητας

2σχόλια
Τρεις φίλοι ραλίστες, ο Βαγγέλης , ο Θανάσης και ο Γιώργος, τρέχουν
σε μία κυκλική πίστα αγώνων με τις εξής επιδόσεις:.
 • Ο Βαγγέλης για μία κυκλική περιστροφή δαπανά χρόνο ίσο με 2΄και 30΄΄.
 • Ο Θανάσης για μία κυκλική περιστροφή δαπανά χρόνο ίσο με 2΄και 3/5΄΄.
 • Ο Γιώργος για μία κυκλική περιστροφή δαπανά χρόνο ίσο με 3΄ και 15΄΄.
Έπειτα από πόσα λεπτά, από τη ταυτόχρονη εκκίνησή τους, θα
τερματίσουν και οι τρεις μαζί και πόσους γύρους πραγματοποίησε
ο καθένας; (Κατ.5/Πρβ. Νο.22)

Λύση


Αναγάγουμε τους τρεις χρόνους σε δευτερόλεπτα κι’ έχουμε:
Βαγγέλης: 2΄ και 30΄΄--> 2*60΄΄+ 30΄΄= 120΄΄+ 30΄΄= 150΄΄
Θανάσης: 2΄και 3/5΄΄--> 2*60΄΄+(3/5΄΄)*60΄΄= 120΄΄+3*12΄΄=120΄΄+36΄΄=156΄΄
Γιώργος: 3΄ και 15΄΄ --> 3*60΄΄ +15΄΄ = 180΄΄ +15΄΄ = 195΄΄
Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των τριών ανωτέρω χρόνων.
Ε.Κ.Π. = 2*2*3*5*13*5 = 3.900΄΄ --> Ε.Κ.Π. = (2^2)*(5^2)*3*13 = 3.900΄΄
Αναγάγουμε τα δευτερόλεπτα σε πρώτα λεπτά κι’ έχουμε: 3.900΄΄:60΄΄=65΄
α) Χρόνος τερματισμού και των τριών μαζί μετά από 65΄, δηλαδή 1 ώρα
και 5΄ λεπτά.
β) Γύρους που πραγματοποίησε ο καθένας:
Βαγγέλης: 3.900΄΄:150΄΄ = 26 Γύρους.
Θανάσης: 3.900΄΄:156΄΄ = 25 Γύρους
Γιώργος: 3.900΄΄:195΄΄ = 20 Γύρους

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

Η Ηλικία του Καθηγητή

2σχόλια
Ρώτησαν οι μαθητές τον καθηγητή της Χημείας πόσο χρονών είναι.
Αυτός τους απάντησε:
-"Η ηλικία μου σε εβδομάδες είναι ένας αριθμός που:
 • Διαιρούμενος με το 2 αφήνει υπόλοιπο 1
 • Διαιρούμενος με το 3 αφήνει υπόλοιπο 2
 • Διαιρούμενος με το 4 αφήνει υπόλοιπο 3
 • Διαιρούμενος με το 5 αφήνει υπόλοιπο 4
 • Διαιρούμενος με το 6 αφήνει υπόλοιπο 5
 • Διαιρούμενος με το 7 αφήνει υπόλοιπο 6
 • Διαιρούμενος με το 8 αφήνει υπόλοιπο 7
 • Διαιρούμενος με το 9 αφήνει υπόλοιπο 8
 • Διαιρούμενος με το 10 αφήνει υπόλοιπο 9"
Να βρεθεί η ηλικία του καθηγητή.
Διευκρίνιση:
Το πρόβλημα είναι απλό. Το σημαντικό είναι να βρεθεί ένας απλός 
τρόπος υπολογισμού και το σκεπτικό. (Κατ.5/Πρβ. Νο.24)

Λύση


Είναι προφανές ότι αν x η ηλικία του καθηγητή σε εβδομάδες τότε το (x + 1)
διαιρείται με τους αριθμούς 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, άρα είναι το
Ε.Κ.Π. αυτών των αριθμών και κάθε πολλαπλάσιό του. Όμως το Ε.Κ.Π. των
αριθμών (2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10) είναι το 2.520, άρα (x + 1) = 2.520 =>
x = 2.520 – 1 => x = 2.519 εβδομάδες.
Αναγάγουμε τις εβδομάδες σε έτη κι’ έχουμε 2.519:52 = 48,44 ετών. Οι
λύσεις πολλαπλάσια του 48,44 (48 ετών και 44 ημερών) δεν αποτελούν,
στην εποχή μας τουλάχιστον, λογική λύση.

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011

Περί Παραγοντικού

2σχόλια
Βρείτε ποιο ψηφίο παριστάνει το (a) στο ανωτέρω παραγοντικό.
(Κατ.5/Πρβ. Νο.28) 


Λύση


Ο αριθμός του παραγοντικού πρέπει να διαιρείται με το 9, οπότε και
το άθροισμα των ψηφίων του πρέπει να διαιρείται με το 9.
Αθροίζοντας τ’ανωτέρω ψηφία έχουμε ως αποτέλεσμα:
5+1+0+9+0+9+4+α+1+7+1+7+0+9+4+4+0+0+0+0 --> (61+α/9) (1)
Διερεύνηση:
Δίδοντας στο «a» τις τιμές από το 1 έως το 9, βλέπουμε ότι η συνθήκη
ισχύει μόνον όταν το «a» λάβει τη τιμή «2». Οπότε a = 2
21! = 51090942171709440000/9 = 5676771352412160000
21! = 51090942171709440000 =
5+1+0+9+0+9+4+2+1+7+1+7+0+9+4+4+0+0+0+0 = 63:9=7
Επαλήθευση:
Αντικαθιστούμε τη τιμή του «a» στην (1) κι’ έχουμε:
(61+α/9) = (61+2/9) = 63/9 = 7    ο.ε.δ.

Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Στο Εστιατόριο

0σχόλια
Τέσσερα ζευγάρια μπαίνουν σ’ ένα εστιατόριο. Την ώρα που 
επρόκειτο να καθίσουν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι, 
αποφασίζουν ώστε καμία κυρία να μη καθίσει δίπλα στο 
σύζυγό της. Φυσικά, κάθισαν διαδοχικά ένας άνδρας και μια 
γυναίκα πλάϊ-πλάϊ δίχως να είναι αντρόγυνο. 
Πόσες διαφορετικές θέσεις προκύπτουν από τις αλλαγές που 
κάνουν; (Κατ.5/Πρβ. Νο.29)

Λύση


Σημειώνουμε τους τέσσερις συζύγους με τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ. Ας
υποθέσουμε ότι ο Α κάθεται σε μια οποιαδήποτε θέση του τραπεζιού,
οπότε απέναντί του έχει έναν από τους Β ή Γ ή Δ και σε κάθε περίπτωση,
οι δύο άλλοι, μπορούν να είναι αριστερά ή δεξιά του. Συνολικά 3*2
θέσεις έκαστος = 6 θέσεις. Σε κάθε μια από αυτές τις θέσεις
μόνο δύο κυρίες μπορούν ν’ αλλάξουν θέσεις, που μας δίνει: 6*2 = 12
θέσεις.Επομένως οι δυνατοί συνδυασμοί είναι 12.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes