Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Η Απόσταση

2σχόλια

Η Νικολέτα ταξιδεύει με το αυτοκίνητό της από τη Θεσσαλονίκη στην Ξάνθη. Έχει διανύσει τα 3/7 της διαδρομής και της μένουν ακόμη να διανύσει 120 χιλιόμετρα για να φθάσει στην Ξάνθη. Πόση είναι η απόσταση Θεσσαλονίκη - Ξάνθη;

Λύση

Η απόσταση είναι 210χλμ. Αφαιρούμε τα 3/7 που διήνυσε από τα 7/7που είναι όλη η διαδρομή και η διαφορά αντιπροσωπεύει τα 120χλμ. που έχει να διανύσει ακόμα για να φθάσει στη Ξάνθη.
7/7-3/7=4/7
Για να βρούμε πόσα χιλιόμετρα αντιπροσωπεύουν το 1/7 εργαζόμαστε ως εξής:
Κατάταξη:
Τα 4/7αντιπροσωπεύουν 120χλμ.
Το 1/7 αντιπροσωπεύουν x;
x =[(1*20)/7]/(4/7) ---> x =(1*120*7)/(4*7) ---> x =120/4 ---> x = 30χλμ.
Εφόσον το 1/7 είναι 30χλμ. τα 7/7 είναι: 7*30= 210χλμ.

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Το Μήκος

2σχόλια
Ένα τετράγωνο κι’ ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχουν το ίδιο εμβαδόν. Η περίμετρος του τετραγώνου είναι 24εκ. Εάν η μια πλευρά του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 9εκ., να βρεθεί το μήκος της άλλης πλευράς.

Λύση

Αφού η περίμετρος του τετραγώνου είναι 24εκ. το μήκος της κάθε πλευράς του θα είναι:
Π = 4α ---> 24 = 4α ---> α =24/4 ---> α = 6εκ. Επομένως το Ε = α^2 --->
Ε = 6^2 ---> Ε = 36εκ.^2
Άρα και το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 36εκ.^2.
Το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου ισούται με το μήκος επί το πλάτος
Ε = β*υ ---> 36 = 9*υ ---> υ = 36/9 ---> υ = 4εκ.
Άρα το μήκος της άλλης πλευράς του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 4εκ.

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Το Μήκος

0σχόλια
Ο κήπος του σπιτιού του Νίκου είναι στρωμένος με 10 πλακάκια διαστάσεων 10εκ. 
επί 20εκ. Ο Νίκος ζωγράφισε μια τεθλασμένη γραμμή που περνάει από το κέντρο 
του κάθε πλακακιού, όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχήμα. Πόσο μήκος έχει η τεθλασμένη γραμμή που ζωγράφισε ο Νίκος;

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Το Βάρος

2σχόλια
Ένα γυάλινο μπουκάλι γεμάτο με λάδι ζυγίζει 600γραμμάρια. Το ίδιο μπουκάλι, αλλά με το μισό λάδι, ζυγίζει 340γραμμάρια. Πόσο ζυγίζει το μπουκάλι, όταν είναι άδειο;

Λύση

Το άδειο μπουκάλι ζυγίζει:
[600 – [(600 – 340) × 2]] = [600 – (260 × 2)] = 600 – 520 = 80γραμμάρια

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Τα Πουλιά

4σχόλια
Σ’ ένα δένδρο υπάρχουν 25 Παπαγάλοι και 19 Καναρίνια. Κάθε μια ώρα έρχονται στο δένδρο 2 Παπαγάλοι και 3 Καναρίνια. Σε πόσες ώρες οι Παπαγάλοι θα είναι ίσοι σε αριθμό με τα Καναρίνια; 
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes