Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Διαφορά Χρόνου

2σχόλια
Δύο αυτοκίνητα, A και B, ξεκινούν από το σημείο «Ο», την ίδια στιγμή, για να κάνουν μία συγκεκριμένη διαδρομή 140km. μέχρι το σημείο «Β». Tο αυτοκίνητο «A» τρέχει με 55km/h και το αυτοκίνητο «B» τρέχει με 45Km/h. Με πόσα λεπτά διαφορά θα φθάσουν στο σημείο «Β»;

Λύση

Το αυτοκίνητο «Α» θα φθάσει 34,20 λεπτά νωρίτερα από το αυτοκίνητο «Β» Βάσει του τύπου της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης S = υ*t έχουμε:
(α)Χρόνος του αυτοκινήτου «Α» που απαιτείται για να φθάσει στο τέρμα της διαδρομής:
S = υ*t --> t1 = S/υ --> t1 = 140/55 --> t1 = 2,54 ώρες
(β)Χρόνος του αυτοκινήτου «B» που απαιτείται για να φθάσει στο τέρμα της διαδρομής:
S = υ*t --> t2 = S/υ --> t2 = 140/45 --> t2 = 3,11 ώρες
Διαφορά των Χρόνων:
Δ=t2 - t1 = 3,11-2,54=0,57ώρες.
Μετατρέπουμε τις ώρες σε λεπτά.
0,57*60=34,20λεπτά

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

Η Έκταση

5σχόλια
Εάν ο παγκόσμιος πληθυσμός των 6,5 δισεκατομ-
μυρίων ανθρώπων συγκεντρωθεί σε μία δοσμένη επίπεδη επιφάνεια, πόσο μεγάλη θα είναι η έκταση που θα καλυφθεί;
Διευκρίνιση:
Σε κάθε άτομο αναλογεί επιφάνεια (70cm*70cm). Η απάντηση να δοθεί σε τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Λύση

Θα καλυφθεί μια έκταση 3.185χλμ^2. Μετατρέπουμε τα 70εκ*70εκ= 4.900εκ^2 επιφάνειας που αναλογεί σε κάθε άτομο, σε τετραγωνικά χιλιόμετρα.
4.900:100.000^2= 4.900: 10.000.000.000=0,00000049χλμ^2
6.500.000.000*0,00000049=3.185χλμ^2
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes