Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Η Διάταξη

0σχόλια
Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να διατάξουμε τα γράμματα της λέξης 
"Καμάρι"
Αφού το «α» εμφανίζεται δύο φορές σε κάθε μια από τις 720 "λέξεις"( δηλαδή ανά δύο οι "λέξεις" είναι ίδιες), οι διαφορετικές "λέξεις" είναι 720:2=360. Με 360 διαφορετικούς τρόπους μπορούμε ν’ αναδιατάξουμε τα γράμματα της λέξης «Καμάρι»:
(δ)Διάταξη γραμμάτων 6 ανά τέσσερα.
(n)k = n!/(n-k)!
(n)k = 6!/(6-4)!
(n)k = 6!/2!
(n)k = 6*5*4*3*2*1/2*1
(n)k =6*5*4*3=360
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes