Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Η Ισορροπία (Ι)

9σχόλια

Η ανωτέρω ζυγαριά ισορροπεί. Εάν:
και το άθροισμα των βαρών των αντικειμένων της ζυγαριάς είναι:
Να βρεθεί το βάρος του κάθε αντικειμένου. (Κατ.9Α΄/Νο.16)
Πηγή:http://eisatopon.blogspot.gr/2012/10/blog-post_4527.html

Λύση

Το πρόβλημα έχει 5 λύσεις. Το κάθε αντικείμενο ζυγίζει: Σφαίρα: 12, 13, 14, 15, και 16κιλά αντίστοιχα. Ρόμβος: 1, 3, 5, 7, και 9κιλά αντίστοιχα. Τρίγωνο: 1, 4, 7, 10, και 13κιλά αντίστοιχα. Τετράγωνο: 2, 4, 6, 8, και 10κιλά αντίστοιχα. Έστω «α» η σφαίρα, «β» ο ρόμβος, «γ» το τρίγωνο και «δ» το τετράγωνο. Βάσει της εκφωνήσεως των δεδομένων του προβλήματος έχουμε: α+β+γ+δ=32 (1) α+2β=β+γ+2δ (2) α-2=β+γ (3) Από τη (3) συνάγουμε ότι: α-2=β+γ (3) --> α=β+γ+2 (4) Αντικαθιστούμε τη (4) στη (2) κι’ έχουμε: α+2β=β+γ+2δ --> β+γ+2+2β=β+γ+2δ --> 3β+γ+2=β+γ+2δ --> 3β-β=γ+2δ-γ-2 --> 2β=2δ-2 --> 2β=2*(δ-1) --> β=[2*(δ-1)]/2 --> β = δ-1 (5) Αντικαθιστούμε τη (5) στη (4) κι’ έχουμε: α=β+γ+2 --> α= δ-1+γ+2 --> α=δ+γ+1 (6) Αντικαθιστούμε τις τιμές (5) και (6) στην (1) κι’ έχουμε: α+β+γ+δ=32 --> δ+γ+1+ δ-1+γ+δ=32 --> 3δ+2γ=32 --> 3δ=32-2γ --> δ=(32-2γ)/3(6) Διερεύνηση: Λύνουμε τον ένα άγνωστο συναρτήσει του άλλου και κάνουμε την διερεύνηση των ακέραιων ριζών. Δίνοντας στο "γ" τις τιμές από το 1 έως το 13, μεγαλύτερες τιμές δίδουν δεκαδικούς και αρνητικούς αριθμούς, βλέπουμε ότι οι μοναδικές τιμές που ικανοποιούν τη συνθήκη και δίνουν ακέραιους αριθμούς "δ" είναι οι αριθμοί γ=1, 4, 7, 10, και 13 αντίστοιχα . (7). Αντικαθιστούμε τη τιμή του «γ» στην (6) κι’ έχουμε: δ=(32-2γ)/3 --> δ=(32-2*1)/3 --> δ=(32-2)/3 --> δ=30/3 --> δ=10 (8) δ=(32-2γ)/3 --> δ=(32-2*4)/3 --> δ=(32-8)/3 --> δ=24/3 --> δ=8 (8) δ=(32-2γ)/3 --> δ=(32-2*7)/3 --> δ=(32-14)/3 --> δ=18/3 --> δ=6 (8) δ=(32-2γ)/3 --> δ=(32-2*10)/3 --> δ=(32-20)/3 --> δ=12/3 --> δ=4 (8) δ=(32-2γ)/3 --> δ=(32-2*13)/3 --> δ=(32-26)/3 --> δ=6/3 --> δ=2 (8) Αντικαθιστούμε τη τιμή του «δ»¨στη (5) κι’ έχουμε: β=δ-1 --> β=10-1 --> β=9 (9) β=δ-1 --> β=8-1 --> β=7 (9) β=δ-1 --> β=6-1 --> β=5 (9) β=δ-1 --> β=4-1 --> β=3 (9) β=δ-1 --> β=2-1 --> β=1 (9) Αντικαθιστούμε τις τιμές «β» και «γ» στη (4) κι’ έχουμε: α=β+γ+2 --> α=9+1+2=12 (10) α=β+γ+2 --> α=7+4+2=13 (10) α=β+γ+2 --> α=5+7+2=14 (10) α=β+γ+2 --> α=3+10+2=15 (10) α=β+γ+2 --> α=1+13+2=16 (10) Επαλήθευση: Α) α+β+γ+δ=32 --> 12+9+1+10=32 α+β+γ+δ=32 --> 13+7+4+8=32 α+β+γ+δ=32 --> 14+5+7+6=32 α+β+γ+δ=32 --> 15+3+10+4=32 α+β+γ+δ=32 --> 16+1+13+2=32 Β) α+2β=β+γ+2δ --> 12+2*9=9+1+2*10 --> 12+18=9+1+20=30 α+2β=β+γ+2δ --> 13+2*7=7+4+2*8 --> 13+14=7+4+16=27 α+2β=β+γ+2δ --> 14+2*5=5+7+2*6 --> 14+10=5+7+12=24 α+2β=β+γ+2δ --> 15+2*3=3+10+2*4 --> 15+6=3+10+8=21 α+2β=β+γ+2δ --> 16+2*1=1+13+2*2 --> 16+2=1+13+4=18 Γ) α-2=β+γ --> 12-2=9+1=10 α-2=β+γ --> 13-2=7+4=11 α-2=β+γ --> 14-2=5+7=12 α-2=β+γ --> 15-2=3+10=13 α-2=β+γ --> 16-2=1+13=14

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Οι Διαδρομές

8σχόλια
Στην ανωτέρω εικόνα βλέπετε ένα πεζόδρομο χωρισμένο με παρτέρια από λουλούδια. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να πάμε από το 
σημείο Α στο σημείο Β; (Κατ.27/Νο.337) 

Λύση

Με 8 διαφορετικές διαδρομές.

Τα Δένδρα

11σχόλια
Δύο δέντρα βρίσκονται σε απόσταση 100 m, το ένα από το άλλο, και έχουν και τα δύο ύψος 100 m. Εάν πέσουν και τα δύο (προς μία κατεύθυνση), ποια είναι η πιθανότητα το ένα δένδρο να πέσει πάνω στο άλλο;  (Κατ.34/Νο.532)


Λύση

Λύση του Γίωργου Ριζόπουλου. Η περίπτωση μπορεί να προσομοιωθεί με δύο αλληλοτεμνόμενους κατά κέντρα κύκλους ακτίνας ρ1=ρ2=100μ. Ένα Vesica Piscis (ή Mandorla, στα Ιταλικά): http://en.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis http://it.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis Για να συγκρουστούν τα δέντρα (οι ακτίνες ρ στο μαθηματικό Μοντέλο ) πρέπει να πέσουν στην τομή των κύκλων. Το κάθε τόξο κύκλου που σχηματίζεται (και στο οποίο αντιστοιχεί η κοινή χορδή) είναι ακριβώς 1/3 του κύκλου. Άρα η πιθανότητα η πρώτη ακτίνα (δέντρο) να πέσει εκεί, είναι 1/3. Ομοίως και για το άλλο 1/3. Άρα η πιθανότητα να πέσουν και η δυο στην τομή (στο Vesica Piscis) είναι 1/3 * 1/3= 1/9. Για να συγκρουστούν όμως (να τμηθούν δηλαδή οι ακτίνες) η πιθανότητα είναι ½. Αρκεί να σκεφτούμε ότι πέφτει η πρώτη ακτίνα και η δεύτερη έχει 0,5 πιθανότητα να συμπέσει στο ίδιο μισό (1/6 του κύκλου) του τόξου (1/3 του κύκλου). Άρα η πιθανότητα σύγκρουσης είναι (1/9)*1/2 =1/18 , περίπου 5,55%. Λύση του batman1986. Εφ όσον είναι δεδομένο ότι τα δέντρα πέφτουν προς την ίδια κατεύθυνση άρα το ίδιο ημιεπίπεδο πρέπει να σχηματίζουν τρίγωνο για να τμηθούν έστω και οριακά. Κάθε δέντρο διαγράφει γωνία από 0 έως 180 μοίρες σε κάθε ένα από τα 2 ημιεπίπεδα. Η οριακή περίπτωση σχηματισμού τριγώνου είναι και τα 2 δέντρα να σχηματίζουν γωνία 60 μοιρών (ισόπλευρο τρίγωνο, δηλαδή) αφού οι ακτίνες τους είναι ρ=100μ ,όσο και η μεταξύ τους απόσταση. Η γωνία μετριέται με φορά από την ευθεία που τα ενώνει προς το ύψος του καθενός. Για γωνία μικρότερη των 60 μοιρών και για τα 2 δέντρα έχουμε σχηματισμό τριγώνου. Εάν όμως κάποιο από τα 2 έχει μεγαλύτερη γωνία των 60 μοιρών τότε δεν σχηματίζεται τρίγωνο άρα και δεν τέμνονται Άρα η επιθυμητή φορά διαγραφής αναφέρεται στις 60 μοίρες άρα στο 1/3 του συνόλου των ενδεχομένων (των 180 μοιρών, δηλαδή) Άρα P=(1/3)*(1/3)=1/9, περίπου 1,11%

Το Υπόλοιπο

8σχόλια
Ένας αριθμός έχει εκατό ψηφία. Τα δέκα τελευταία ψηφία του είναι: ...5.792.365.435. Ποιο είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης δια του 8; (Κατ.1/Νο.128)


Λύση

Λύση του batman1986. Παρατηρούμε ότι ο αριθμός ...5.792.365.435 είναι πολ/σιο του 5 Θα τον σπάσουμε σε ...5.792.365.432 +3 Ο οποιος γράφεται: ...5.792.365.432=...5.792.365.000+432 Και οι 2 όροι είναι πολ/σια του 8 αφού 432/8=54 και ...5.792.365.000/8=125*(...5.792.365) που είναι ακέραιος Άρα το υπόλοιπο είναι το 3. Λύση του Γιώργου Ριζόπουλου. Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται διά του 8 αν τα 3 τελευταία ψηφία του, διαιρούνται δια του 8. Αν όχι, το υπόλοιπο της διαίρεσης των 3 τελευταίων ψηφίων με το 8 είναι και το γενικό υπόλοιπο. Στην περίπτωσή μας 435/8 = 54, 375 ή 54 και 3 υπόλοιπο. (54*8=432) Άρα 3 είναι το ζητούμενο υπόλοιπο. ΥΓ. Αν τα 3 τελευταία ψηφία είναι ..002, 003, 004 κλπ το υπόλοιπο της διαιρεσης με το 8 είναι 2, 3, 4, 5 κλπ αντίστοιχα.

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Το Πρόβλημα του Κινέζου Μάγειρα

7σχόλια
Σε μία επιδρομή 17 πειρατές αρπάζουν ένα μπαούλο γεμάτο με χρυσές λίρες (ίσης αξίας). Αποφασίζουν να τις μοιραστούν σε ίσα μέρη και να δώσουν το υπόλοιπο στον Κινέζο μάγειρα του καραβιού τους. Σ΄ αυτόν αντιστοιχούν 3 λίρες. Σε μία μάχη που έδωσαν οι πειρατές σκοτώθηκαν έξι από αυτούς. Στον μάγειρα τότε αντιστοιχούν 4 λίρες. Κατόπιν σε ένα ναυάγιο σώθηκαν μόνο έξι από αυτούς, το μπαούλο και ο μάγειρας. Στο μάγειρα τότε αντιστοιχούν 5 λίρες. Κατόπιν ο μάγειρας δηλητηριάζει τους πειρατές και παίρνει το μπαούλο. Πόσες λίρες τουλάχιστον περιέχει το μπαούλο; (Κατ.34/Νο.531)


Λύση

Λύση του Γιώργου Ριζόπουλου. Αν «x» o αριθμός (αναγκαστικά ακέραιος) των λιρών ,ψάχνουμε μια λύση (αν υπάρχει!) στο σύστημα x=17*a+3, x=11*b+4, x=6*c+5 Αυτό το σύστημα γράφεται: x=3 mod(17) x=4 mod(11) x=5 mod(6) Οι αριθμοί 17, 11 είναι πρώτοι και ο 6 αναλύεται στο γινόμενο πρώτων 2*3 ,έτσι οι 17,11,6 είναι relatively primes και σύμφωνα με το Θεώρημα του Κινέζικου Υπολοίπου (δεν ξέρω αν είναι δόκιμος στα ελληνικά ο όρος: Chinese Remainder Theorem ) υπάρχει λύση με mod το γινόμενο τους. mod(17*11*6) = mod(1122) 1.122/17= 66, 1.122/11=102, 1.122/6=187 Άρα προκύπτει το σύστημα: 66*x1=1 (mod17) (με λύση x1=8) 102*x2=1 (mod11) (με λύση x2=4) 187*x3=1 (mod6) (με λύση x3=1) Άρα τελικά η λύση x που ψάχνουμε είναι: x= 8* 66 * 3 + 4*102*4 + 1*187 *5= 4.151 (νομίσματα) Υπάρχουν άπειρες της μορφής 4.151 (mod 1.122), δηλαδή όλοι οι αριθμοί ν (θετικοί και αρνητικοί) της μορφής 4.151+ ν*1122 αποτελούν λύση του συστήματος. Για "ν" μικρότερο του μηδενός,λόγω του ότι το πρόβλημα ζητάει τον ελάχιστο αριθμό νομισμάτων, οι τιμές του ν θα είναι αρνητικές, έχουμε: Α.) x="17*a+3"> 785=17*a+3 --> a=(785-3)/17 --> a=782/17 --> a=46, Β.) x=11*b+4 --> 785=11*b+4 --> b=(785-4)/11 --> b=781/11 --> b=71, Γ.) x=6*c+5 --> 785=6*c+5 --> c=(785-5)/6 --> c=780/6 --> c=130 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ: A.) x=17*a+3 --> 785=17*46+3, B.) x=11*b+4 --> 785=11*71+4, Γ.) x=6*c+5 --> 785=6*130+5

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Το Ασανσέρ

4σχόλια
 
Λόγω περιορισμών στο βάρος, σε ένα ασανσέρ επιτρέπεται να μπουν είτε το μέγιστο 12 ενήλικες είτε το μέγιστο 20 παιδιά. Εννοείται ότι επιτρέπεται να μπουν και ανάμικτοι, ενήλικες και παιδιά. Αν μπήκαν στο ασανσέρ 9 ενήλικες, ποιος είναι ο πιο μεγάλος αριθμός παιδιών που επιτρέπεται να μπει; 
Διευκρίνιση:
Για πρακτικούς λόγους θεωρούμε ότι οι ενήλικες ζυγίζουν το ίδιο μεταξύ τους και όλα τα παιδιά ζυγίζουν το ίδιο μεταξύ τους. (Κατ.34/Νο.530)
Πηγή:http://nikos-kritikos.blogspot.gr/2011/10/blog-post_09.html

Λύση

Ο μέγιστος αριθμός παιδιών που επιτρέπεται να μπει είναι πέντε παιδιά. Εφαρμόζοντας την απλή μέθοδο των τριών έχουμε: Κατάταξη: Το βάρος των 12 ενήλικων αντιστοιχεί με το βάρος των 20 παιδιών. Το βάρος των 9 ενηλίκων αντιστοιχεί με το βάρος «x»; παιδιών x=(9*20)/12 --> x=180/12 --> x=15 Άρα ο μέγιστος αριθμός παιδιών είναι:20-15=5 παιδιά. Εναλλακτικός τρόπος: Έχουν μπει 9 ενήλικες, άρα μπορεί να μπουν ακόμη 12-9= 3 ενήλικες ή (12/4) ενήλικες που ισούται με (20/4) παιδιά= 5 Παιδιά

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Σχηματισμοί

5σχόλια
Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 26, 8 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τον αριθμό 31. (Κατ.43/Νο.18)

Λύση

[((6*9)+8)/2]=[(54+8)/2]=62/2=31, [(6+9)+(2*8)]=15+16=31

Η Ισορροπία

2σχόλια
Πόσοι κύβοι ισορροπούν με μία σφαίρα; (Κατ.9η/Α΄/Νο.15)
Πηγή:http://eisatopon.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3011.html

Λύση

Μια σφαίρα ισορροπεί με δύο κύβους. Έστω "α" ο κύβος, "β" ο κύλινδρος και "γ" η σφαίρα. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε: 6α=2β+α+γ (1) 3γ=4β (2) γ = ;α (3) Από την (1) συνάγουμε ότι: 6α=2β+α+γ --> 6α-α=2β+γ --> 5α=2β+γ (4) Από την (2) συνάγουμε ότι: 3γ=4β --> γ=4β/3 (5) Αντικαθιστούμε τη (5) στη (4) κι' έχουμε: 5α=2β+γ --> 5α=2β+4β/3 --> 5α=(6β+4β)/3 --> 3*5α=10β --> 15α=10β --> β=15α/10 (6) Αντικαθιστούμε τη (6) στη (5) κι' έχουμε: γ=4β/3 --> γ=(4*(15α)/10)/3 --> γ=((60α)/10)/3 --> γ=6α/3 --> γ=2α (7) Επαλήθευση: 6α=2β+α+γ --> 6α=2*(15α)/10+α+2α --> 6α=30α/10+α+2α --> 6α=3α+α+2α 3γ=4β --> 3*2α=4*(15α)/10 --> 6α=60α/10 γ=;α --> γ=2α Λύση του Γιώργου Ριζόπουλου. Από το δεύτερο σχήμα έχουμε 3 σφαίρες = 4 κυλίνδρους, άρα το πρώτο σχήμα γίνεται 6 κύβοι= 1 κύβος + 1,5 σφαίρα + 1 σφαίρα 5 κύβοι=2,5 σφαίρες άρα 1 σφαίρα = 2 κύβοι.

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Σχηματισμοί

4σχόλια


Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 25, 7 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τον αριθμό 1. (Κατ.43/Νο.17)

Λύση

9/[(2*7)-5]=9/(14-5)=9/9=1, [((9+5)/2)/7]=[(14/2)/7=7/7=1, 7+5-2-9=1

Σχηματισμοί

2σχόλια
Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 12, 3 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τον αριθμό 52. (Κατ.43/Νο.16)

[((3*9)-1)*2]=[(27-1)*2]=26*2=52

Η Αξία των Φρούτων

2σχόλια
Πόσα ευρώ κοστίζει το κάθε φρούτο; (Κατ.9η/Α΄/Νο.14)
Πηγή:http://nikos-kritikos.blogspot.gr/2012/02/blog-post_7915.html

Λύση

Η αξία του μήλου είναι 0,30€, του πορτοκαλιού είναι 0,25€ και της μπανάνας είναι 0,40€. Έστω «α€» η αξία του μήλου, «β€» η αξία του πορτοκαλιού και «γ€» η αξία της μπανάνας. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε: 5α+2β=2€ (1) 3γ+2α=1,80€ (2) 4β+5γ=3€ (3) Από την (1) συνάγουμε ότι: 5α+2β=2 --> 5α=2-2β --> α=(2-2β)/5 (4) Από τη (3) συνάγουμε ότι: 4β+5γ=3 --> 5γ=3-4β --> γ=(3-4β)/5 (5) Αντικαθιστούμε τις τιμές (4) και (5) στη (2) κι’ έχουμε: 3γ+2α=1,80 --> 3*(3-4β)/5+2*(2-2β)/5=1,80 --> (9-12β)/5+(4-4β)/5=1,80 --> 9-12β+4-4β=1.80*5 --> 13-16β=9 --> 16β=13-9 --> 16β=4 --> β=4/16 --> β=0,25€ (6) Αντικαθιστούμε τη τιμή (6) στις (4) και (5) κι’ έχουμε: α=(2-2β)/5 --> α=[2-(2*0,25)]/5 --> α=(2-0,50)/5 --> α=1,50/5 --> α=0,30€ (7) γ=(3-4β)/5 --> γ=[3-(4*0,25]/5 --> γ=(3-1)/5 --> γ=2/5 --> γ=0,40€ (8) Επαλήθευση: 5α+2β=2€ --> (5*0,30)+(2*0,25)=2€ --> 1,50+0,50=2€, 3γ+2α=1,80€ --> (3*0,40)+(2*0,30)=1,80€ --> 1,20+0,60=1,80€, 4β+5γ=3€ --> (4*0,25)+(5*0,40)=3€ --> 1+2=3€

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Σχηματισμοί

2σχόλια
Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 57, 8 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τον αριθμό 297. (Κατ.43/Νο.15)


Λύση

[((5*8)-7)*9]=[(40-7)*9=33*9=297

Ποιο είναι το υπόλοιπο;

1 σχόλια

 
Όταν ο 1001 διαιρεθεί με έναν συγκεκριμένο μονοψήφιο φυσικό αριθμό, το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 5. Ποιο είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του 2006 δια του ίδιου αυτού μονοψήφιου φυσικού αριθμού; (Κατ.1/Νο.127)
Πηγή:http://nikos-kritikos.blogspot.gr/2012/02/blog-post_13.html

Λύση

Λύση του N. Lntzs. Το ζητούμενο υπόλοιπο είναι ο αριθμός 2. Αιτιολόγηση: Εφόσον το 1001 διαιρούμενο με ένα μονοψήφιο αριθμό δίνει υπόλοιπο 5, το 1996=1001-5 διαιρείται ακριβώς με τον ίδιο μονοψήφιο, που οφείλει να είναι μεγαλύτερος από τον 5 (το υπόλοιπο είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρέτη). Ο μόνος αριθμός που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο 6, (1996/6=166). Επομένως το 2006 διαιρούμενο με το 6 δίνει υπόλοιπο 2 (2006=336*6+2). Ή Ο τύπος της Ευκλείδειας διαίρεσης είναι: Δ = [(δ*π )+ υ] (α) Εύρεση του υπολοίπου του αριθμού 1.001. Βάσει του ανωτέρω τύπου έχουμε: 1.001=[(α*π)+υ] (1) όπου «υ» ο αριθμός μεταξύ του 0 και του «α». Επειδή το υπόλοιπο είναι 5, ο διαιρέτης «α» θα είναι μεγαλύτερος του 5 και αφού είναι μονοψήφιος θα είναι: 6 ή 7 ή 8 ή 9. Για της διάφορες τιμές του «α» ο τύπος (1) δίνει: 1.001=[(α*π)+υ] --> 1.001=[(6*166)+5] 1.001=[(α*π)+υ] --> 1.001=[(7*143)+0] 1.001=[(α*π)+υ] --> 1.001=[(8*125)+1] 1.001=[(α*π)+υ] --> 1.001=[(9*111)+2] Από τις ανωτέρω διαιρέσεις μόνο η πρώτη δίνει υπόλοιπο 5. Άρα α = 5. (β) Εύρεση του υπολοίπου του αριθμού 2.006. Βάσει του ανωτέρω τύπου έχουμε: 2.006=[(α*π)+υ] (1) 2.006=[(α*π)+υ] --> 2.006=[(6*334)+2] Άρα το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 2.006 με τον ίδιο μονοψήφιο αριθμό είναι ο αριθμός 2.

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Σχηματισμοί

2σχόλια

 
Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1, 57 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τον αριθμό 310. (Κατ.43/Νο.14)

Λύση

[((7*9)-1)*5]=[(63-1)*5]=62*5=310

Το Φόρεμα

2σχόλια
Ένα κατάστημα με γυναικεία ρούχα πουλάει ένα φόρεμα προς 150€. Επειδή είχε μεγάλη ζήτηση το φόρεμα αυτό ο έμπορος αποφασίζει να αυξήσει τη τιμή του κατά 20%. Οι πωλήσεις όμως μειώθηκαν πολύ, γι’ αυτό αποφασίζει να επαναφέρει την αρχική τιμή του φορέματος μειώνοντας τη τιμή του κατά 20%. Ήταν σωστή η ενέργεια αυτή;
Αφού το επανάφερε στην αρχική του τιμή, οι πωλήσεις πάλι αυξήθηκαν, οπότε αποφασίζει να κάνει δύο διαδοχικές αυξήσεις:
α) 4% το πρώτο μήνα. Και
β) 6% το δεύτερο μήνα.
έτσι ώστε να επιτύχει μια ολική αύξηση 10%. Ήταν σωστή η ενέργεια αυτή;
Εάν έκανε αντίστροφα τις αυξήσεις, δηλαδή, 6% το πρώτο μήνα και 4% το δεύτερο μήνα θα πετύχαινε την ίδια τελική τιμή με το να έκανε τις αυξήσεις με τη με τη προηγούμενη σειρά; (Κατ.34/Νο.529)

Λύση

Λύση του N. Lntzs. Η αύξηση ενός ποσού κατά ε% και στην συνέχει μείωση του αυξημένου ποσού κατά το ίδιο ποσοστό δεν καταλήγει στήν αρχική κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 150*(1+0,20)=180 180*(1-0,20)=144. Η ενέργεια αυτή δεν ήταν σωστή. Η δεύτερη ενέργεια να κάνει δύο αυξήσεις 4% και 6% διαδοχικά δεν ισοδυναμεί με μία αύξηση κατά 10%. Συγκεκριμένα: 150*(1+0,04)και στη συνέχεια [150*(1+0,04)]*(1+0,06)=165,36 που είναι διαφορετική από 150*(1+0,10)=165 Και αυτή η ενέργεια δεν ήταν σωστή. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, που αναφέρεται στην σειρά των αυξήσεων, αυτή δεν επειρεάζει το αποτέλεσμα γιατί 150*(1+0,04)*(1+0,06)=150*(1+0,06)*(1+0,04), (ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα στον πολ/σμό).

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Σχηματισμοί

3σχόλια

 
Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1, 78 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τους αριθμούς   
7, και 9. (Κατ.43/Νο.13)

Λύση

[(7*8)/(9-1)]=56/8=7, 1+7+8-9=16-9=7, [(7*9)/(1+8)]=63/9=7, 7-1+9-8=16-9=7, [8+1)/9]*7=[(9/9)*7]=1*7=7, [(8*9)/(1+7)]=72/8=9, 9-1+8-7=17-8=9, [(1+7)/8]*9=[(8/8)*9]=1*9=9

Ματ σε Τρεις

2σχόλια
 Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ματ σε τρεις κινήσεις.
(Δαμόκλειος Σπάθη)

Λύση

1.Αζ8!(zz),β5 2.Ιε7,Ρβ4 3.Ιγ6# Διαπραγματεύεται το "Ινδικό Θέμα".

Ο Αριθμός

2σχόλια
Ποιος αριθμός, ο οποίος αποτελείται από το ίδιο ψηφίο, εάν υψωθεί στο τετράγωνο μας δίνει ως αποτέλεσμα όλα τα ψηφία των φυσικών αριθμών κατά αύξουσα και φθίνουσα σειρά; (Κατ.1/Νο.126)

Λύση

Ο αριθμός 111111111 εάν υψωθεί στο τετράγωνο μας δίδει: 111111111^2=12345678987654321 Επίσης: 1x1=1 11x11=121 111x111=12321 1111x1111=1234321 11111x11111=123454321 111111x111111=12345654321 1111111x1111111=1234567654321 11111111x11111111=123456787654321 111111111x111111111=12345678987654321
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes