Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Η Αξία

2σχόλια
Στο ανωτέρω σχήμα φαίνεται ο τιμοκατάλογος ενός μανάβη που έχει όμως σχιστεί στο κάτω μέρος και δε φαίνεται η τιμή των αχλαδιών και των ροδάκινων.Γνωρίζουμε ότι ο Μάριος αγόρασε 2Kg πορτοκάλια, 1Kg μανταρίνια, 2Kg ροδάκινα και 1Kg αχλάδια πληρώνοντας € 4,19 και η Ελένη αγόρασε 2Kg αχλάδια, 5Kg μήλα και 1Kg ροδάκινα πληρώνοντας €5,72.Να βρείτε πόσα πλήρωσε η Νεκταρία η οποία αγόρασε 1Kg αχλάδια και 1Kg ροδάκινα.
Πηγή:https://www.cms.org.cy/pages/competitions/competition-cms/regional-2018-2019
 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Ε΄ Δημοτικού/Πρβ4

Λύση

(a)Από την αγορά του Μάριου παίρνουμε:
2Kg πορτοκάλια+ 1 Kg μανταρίνια+ 2 Kg ροδάκινα + 1 Kg αχλάδια = 419 σεντ
2 ×55+80+2 Kg ροδάκινα + 1 Kg αχλάδια = 419 σεντ.
190 +2 Kg ροδάκινα + 1 Kg αχλάδια = 419 σεντ.
2 Kg ροδάκινα + 1 Kg αχλάδια = 419 – 190 σεντ.
2Kg ροδάκινα + 1Kg αχλάδια = 229 σεντ. (1)
(b)Από τη αγορά της Ελένης παίρνουμε:
2 Kg αχλάδια + 5 Kg μήλα +1Kgροδάκινα = 572 σεντ.
2 Kg αχλάδια + 5 ×66+1 Kg ροδάκινα = 572 σεντ.
2 Kg αχλάδια + 330+1 Kg ροδάκινα = 572 σεντ.
2 Kg αχλάδια + 1 Kg ροδάκινα = 572–330 σεντ.
2Kg αχλάδια + 1 Kg ροδάκινα = 242σεντ (2)
Από το άθροισμα των εξισώσεων (1) και (2) προκύπτει ότι:
3 Kg αχλάδια + 3Kg ροδάκινα = 471 σεντ.
1 Kg αχλάδια +1 Kg ροδάκινα = 471:3 σεντ.
1 Kg αχλάδια +1 Kg ροδάκινα = 157 σεντ.
Άρα η Νεκταρία πλήρωσε €1,57
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes