Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΥΧΕΣ

2σχόλια
Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α

Κ Α Ι

Ε Υ Τ Ι Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο  Τ Ο

Ν Ε Ο  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 1!! 

 

H A P P Y  N E W  Y E A R  2 0 1 1!!

Η Μοιρασιά

2σχόλια
Ένας πατέρας θέλει να μοιράσει στα τρία παιδιά του 360,00 €., έτσι 
ώστε ο δεύτερος γιος του να πάρει το τριπλάσιο ποσόν από όσα θα 
πάρει ο πρώτος γιος του και ο τρίτος γιος του να πάρει τα μισά 
χρήματα από όσα θα πάρουν ο πρώτος και ο δεύτερος γιος του μαζί. 
Πόσα Ευρώ πήρε ο καθένας από τους γιους του;
(Κατ.14/Πρβ. Νο.5)

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Στο Ζωολογικό Κήπο

2σχόλια
Επιστρέφοντας από το ζωολογικό κήπο ο Φώτης, ο οποίος είδε πολλά 
τετράποδα και πολλά πουλιά, λέει στον αδελφό του Κώστα:
-"Μέτρησα 94 κεφάλια και 270 πόδια. "
Πόσα τετράποδα και πόσα πουλιά είδε ο Φώτης;
(Κατ.16/Πρβ. Νο.10)

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Οι Καρέκλες

2σχόλια
Μια οικογένεια παρακολουθεί τηλεόραση. Οι μεγάλοι κάθονται σε 
καρέκλες με τέσσερα πόδια και τα παιδιά σε καρέκλες με τρία πόδια. 
Όλα τα καθίσματα, καρέκλες και τρίποδα έχουν συνολικά 20 πόδια. 
Πόσοι μεγάλοι και πόσα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση;
(Κατ.16/Πρβ. Νο.12)

Οι Κύκνοι και τα Κουνέλια

2σχόλια

Σ’ ένα αγρόκτημα υπάρχουν κουνέλια και σε μια λίμνη κύκνοι. Τα 
κουνέλια και οι κύκνοι έχουν σύνολο: 21 κεφάλια και 54 πόδια. Πόσα 
είναι τα κουνέλια και πόσοι οι κύκνοι; (Κατ.16/Πρβ. Νο.14)

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Ο Αριθμός

2σχόλια
Πως είναι δυνατόν να γράψουμε τον ανωτέρω αριθμό  με δύο μόνο
ψηφία; (Κατ.19/Πρβ. Νο.9)

Ο Διψήφιος Αριθμός

2σχόλια
Προσθέτοντας το 9 σ’ ένα διψήφιο αριθμό, προκύπτει ο ίδιος αρχικός
αριθμός με αντεστραμμένα τα ψηφία του. Εάν προσθέσουμε στο 9 
μεμονωμένα τα ψηφία του αρχικού αριθμού και του αντεστραμμένου, 
που προέκυψε από την ανωτέρω πράξη, το άθροισμα που θα προκύψει
είναι ίσο με το 1/2 του αρχικού αριθμού. Ποιος είναι αυτός ο διψήφιος 
αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.8)

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο Διψήφιος Αριθμός

2σχόλια
Ο Παύλος, γυρνώντας από το σχολείο, λέει στο πατέρα του:
  • -"Υπάρχει ένας διψήφιος αριθμός, του οποίου το άθροισμα των ψηφίων του ισούται με 13. Εάν προσθέσουμε στον διψήφιο αυτό αριθμό τον αριθμό 27, θα έχουμε ως άθροισμα έναν άλλο διψήφιο αριθμό με τα ίδια ψηφία του αρχικού διψήφιου αριθμού, αλλά αντεστραμμένα". 
Μπορείτε να βοηθήσετε το πατέρα του Παύλου να βρει τον διψήφιο
αριθμό; (Κατ.26/Πρβ. Νο.9)

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010

Η Ηλικία των Δύο Φίλων

2σχόλια

Το άθροισμα των ηλικιών του Πέτρου και του Φώτη είναι  ένας 
διψήφιος αριθμός ανάμεσα στους αριθμούς 30 και 40. Αν και οι ηλικίες
τους έχουν το ίδιο αρχικό ψηφίο, το δεύτερο ψηφίο της ηλικίας του 
Πέτρου ισούται με το 1/2 του δεύτερου ψηφίου της ηλικίας του Φώτη. 
Ποια είναι η ηλικία του καθενός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.10)
 

Η Χρονολογία

2σχόλια
Η χρονολογία που γεννήθηκε ο κ. Κωνσταντίνου έχει τις παρακάτω 
ιδιαιτερότητες:
  • Ο διψήφιος αριθμός που σχηματίζεται από τα δύο τελευταία ψηφία είναι πολλαπλάσιο του διψήφιου αριθμού που σχηματίζουν τα δύο πρώτα ψηφία.
  • Το δεύτερο ψηφίο είναι πολλαπλάσιο του τρίτου ψηφίου.
  • Επίσης το δεύτερο ψηφίο ισούται με το άθροισμα του πρώτου και του τέταρτου ψηφίου.
Ποια χρονολογία γεννήθηκε ο κ. Κωνσταντίνου;
(Κατ.26/Πρβ. Νο.11) 

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2010

Ο Διψήφιος Αριθμός

4σχόλια
Αν αλλάξουμε τη θέση των ψηφίων ενός διψήφιου αριθμού, 
πολλαπλάσιο του 5, θα προκύψει ένας άλλος αριθμός , του οποίου η 
διαφορά από το πρώτο θα είναι ίση με το άθροισμα των δύο ψηφίων 
του πρώτου αριθμού. Ποιος είναι αυτός ο διψήφιος αριθμός;
(Κατ.26/Πρβ. Νο.12)

Ο Διψήφιος Αριθμός

2σχόλια
Ποιος είναι εκείνος ο διψήφιος αριθμός του οποίου:
  • Το δεύτερο ψηφίο ισούται με το διπλάσιο του πρώτου.
  • Το άθροισμα των ψηφίων του διψήφιου αριθμού ισούται με τη τετραγωνική ρίζα του πρώτου ψηφίου.
Ποιος είναι αυτός ο διψήφιος αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.13)

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο Αριθμός

2σχόλια
Ποιος είναι εκείνος ο αριθμός ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με τον 
εαυτό του (δηλαδή το τετράγωνό του) δίνει ένα διψήφιο αριθμό της 
μορφής (10α + β), του οποίου το άθροισμα των ψηφίων του ισούται 
με τον αρχικό αριθμό; (Κατ.26/Πρβ. Νο.14)

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Ο Διψήφιος Αριθμός

2σχόλια
Ένας αριθμός αποτελείται από δύο ψηφία, του οποίου το δεύτερο 
ψηφίο είναι τριπλάσιο του πρώτου. Εάν πολλαπλασιάσουμε τον 
αριθμό αυτό με τον εαυτό του, προκύπτει ένας τριψήφιος αριθμός, 
του οποίου το πρώτο και το τρίτο ψηφίο είναι ίδιο με το δεύτερο 
ψηφίο του διψήφιου αριθμού. Για ποιο διψήφιο αριθμό πρόκειται; 
(Κατ.26/Πρβ. Νο.16)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

O Εξαψήφιος Αριθμός

4σχόλια
Ένας εξαψήφιος αριθμός αρχίζει με τον αριθμό 1(1αβγδε). Εάν 
μεταφέρουμε τον αριθμό 1 στη τελευταία θέση προς τα δεξιά του 
αριθμού (αβγδε1), προκύπτει ένας νέος αριθμός, ο οποίος είναι 
τριπλάσιος του αρχικού. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός;
(Κατ.26/Πρβ. Νο.18)

Λύση

Έστω (1α) ο εξαψήφιος αριθμός, όπου το 1 παριστάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες και το "α" τα 5 υπόλοιπα ψηφία. Ο ζητούμενος αριθμός γράφεται (100.000 + α). Εάν μεταφέρουμε τον αριθμό 1 προς τα δεξιά στο τέλος του αριθμού, τότε το 1 θα παριστάνει τη μονάδα και το "α" τις δεκάδες του νέου αριθμού, ο οποίος γράφεται (10α +1). Επειδή ο νέος αυτός αριθμός είναι τριπλάσιος του πρώτου θα έχουμε: 10α +1= 3*[(100.000*1) + α] ---> 10α +1= 3*(100.000 + α) --->10α +1= 300.000+3α ---> 10α-3α = 300.000-1---> 7α = 299.999 ---> α =299.999/7 ---> α = 142.857
Επαλήθευση:
428.571 = 3*142.857

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Ο Διψήφιος Αριθμός

2σχόλια
Διψήφιου αριθμού τα ψηφία εάν τ’ αντιστρέψουμε σχηματίζεται ένας
νέος διψήφιος αριθμός, ο οποίος είναι κατά 45 μονάδες μεγαλύτερος
από τον αρχικό. Εάν πολλαπλασιάσουμε επί 3 το ψηφίο των δεκάδων
και από το γινόμενο αφαιρέσουμε το ψηφίο των μονάδων προκύπτει ο
αριθμός 3. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.23)

Ο Διψήφιος Αριθμός

2σχόλια
Διψήφιου αριθμού τα ψηφία εάν τ’ αντιστρέψουμε σχηματίζεται ένας
νέος διψήφιος αριθμός, τον οποίον εάν το αφαιρέσουμε από τον αρχικό
αριθμό η διαφορά ισούται με το άθροισμα των ψηφίων του. Η δε 
διαφορά μεταξύ των δύο ψηφίων ισούται με τη μονάδα. Ποιος είναι 
αυτός ο αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.24)

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

Ο Διψήφιος Αριθμός

2σχόλια
 
Διψήφιου αριθμού το ψηφίο των δεκάδων είναι  κατά 5 μονάδες 
μεγαλύτερο. Εάν αντιστρέψουμε τα ψηφία του αριθμού, ο νέος 
αριθμός που προκύπτει είναι τα 3/8 του αρχικού αριθμού. Ποιος 
είναι αυτός ο αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.25)

Οι Δύο Ηλικίες

2σχόλια
Λέει η κυρία Ανθή σε μια φίλη της:
-"Ο άντρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα. Αντιστρέφοντας τα 
ψηφία που απαρτίζουν την ηλικία του βρίσκουμε τη δική μου ηλικία. 
Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ηλικίες μας είναι ακριβώς 1/11 του 
αθροίσματός τους." Ποιες είναι οι ηλικίες του αντρογύνου;
(Κατ.26/Πρβ. Νο.26)

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Η Ηλικία της Άννας

4σχόλια
Λέει η κυρία Μαίρη σε μια φίλη της που τη ρώτησε για την ηλικία της 
κόρης της:
-"Η ηλικία της Άννας αποτελείται από ένα διψήφιο αριθμό, του οποίου
  εάν αντιστρέψεις τα ψηφία του ο νέος αριθμός που σχηματίζεται  
  αντιπροσωπεύει την ηλικία μου. Η δε διαφορά μεταξύ των δύο
  ηλικιών μας ισούται με 27."
Mπορείτε να βρείτε τις ηλικίες τους; (Κατ.26/Πρβ. Νο.27)

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

Πατέρας και Γιος

5σχόλια
Η ηλικία του κ. Φωτίου αποτελείται από έναν διψήφιο αριθμό, του 
οποίου εάν αντιστρέψουμε τα ψηφία του μας δίδουν την ηλικία του 
γιου του, Κώστα. Εάν από κάθε ηλικία αφαιρέσουμε μια μονάδα, τότε 
η ηλικία του γιου του ισούται με το 1/4 της ηλικίας του κ. Φωτίου. 
Ποιες είναι οι ηλικίες τους; (Κατ.26/Πρβ. Νο.29)

Ο Διψήφιος Αριθμός

3σχόλια
Το άθροισμα των ψηφίων ενός διψήφιου αριθμού ισούται με 10. Εάν 
αντιστρέψουμε τα ψηφία του προκύπτει ένας νέος αριθμός, ο οποίος 
υπερβαίνει κατά 15 το τετραπλάσιο του αρχικού διψήφιου αριθμού. 
Ποιος είναι αυτός ο διψήφιος αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.31)

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

ΕΥΧΕΣ

3σχόλια
Κ Α Λ Α  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α !!


M E R R Y  C H R I S T M A S !!

Η Παρεμβολή

2σχόλια
Εάν παρεμβάλουμε μεταξύ των ψηφίων των δεκάδων και των μονάδων
διψήφιου αριθμού τον αριθμό 4, το άθροισμα των δύο αριθμών ισούται 
με 604. Εάν διαιρέσουμε το δεύτερο αριθμό με τον πρώτο μας δίδει 
πηλίκο 9 και υπόλοιπο 34. Ποιος είναι ο διψήφιος αυτός αριθμός;
(Κατ.26/Πρβ. Νο.33)

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Ο Τριψήφιος Αριθμός

2σχόλια
Το άθροισμα δύο τριψήφιων αριθμών ισούται με 1.251. Ο δεύτερος 
αριθμός αποτελείται από τα ίδια ψηφία, αλλά αντεστραμμένος και 
επί πλέον το μεσαίο ψηφίο ισούται με τη διαφορά του τρίτου ψηφίου 
από το πρώτο ψηφίο. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο τριψήφιοι αριθμοί;  
(Κατ.26/Πρβ. Νο.35)

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Ο Εξαψήφιος Αριθμός

3σχόλια
 
Να βρεθεί ένας εξαψήφιος αριθμός, που αρχίζει από αριστερά με το 
ψηφίο 2 (2αβγδε), γνωρίζοντας ότι αν μεταφέρουμε το 2 στην 
τελευταία θέση δεξιά (αβγδε2), ο αριθμός που θα προκύψει θα είναι
τριπλάσιος από τον αρχικό. (Κατ.26/Πρβ. Νο.36)

Ο Μικρότερος Τετραψήφιος Αριθμός

7σχόλια
Ποιος είναι ο μικρότερος τετραψήφιος αριθμός με την ανωτέρω ιδιότητα;
(Κατ.26/Πρβ. Νο.39)

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010

Το Μεταχειρισμένο Αμάξι

2σχόλια
 
Ο Κώστα μόλις πήρε το δίπλωμα οδήγησης και σκέφτεται (με κάτι 
λεφτά που έχει στην άκρη) να πάρει αμάξι…. Η πρώτη του σκέψη είναι
για μεταχειρισμένο. Κοιτώντας τις τιμές παρατηρεί ότι ισχύει το εξής 
περίεργο με την τιμή του μοντέλου που τον ενδιαφέρει. Εάν
πολλαπλασιάσει τον τετραψήφιο αριθμό της τιμής του με το 4 θα έχει 
ως αποτέλεσμα τον ίδιο αριθμό αντιστραμμένο. Πόσο κοστίζει το αμάξι; 
(Κατ.26/Πρβ. Νο.43)

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Ο Τριψήφιος Αριθμός

0σχόλια
 
Είμαι ένας τριψήφιος αριθμός. Το ψηφίο των δεκάδων είναι 
μεγαλύτερο κατά 5 φορές από το ψηφίο των μονάδων. Και το ψηφίο 
των εκατοντάδων είναι μικρότερο κατά 8 φορές από το ψηφίο των 
δεκάδων. Ποιος είναι ο τριψήφιος αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.46)

Λύση:
 

Ο Τετραψήφιος Αριθμός

2σχόλια
 
Να βρεθεί το τετράγωνο διψήφιου αριθμού, που αποτελείται από τέσσερα
ψηφία. Τα δύο πρώτα ψηφία του τετραψήφιου αριθμού είναι ίδια, καθώς
επίσης και τα δύο τελευταία  είναι ίδια; (Κατ.26/Πρβ. Νο.44)

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Οι Ισότητες

2σχόλια
Δίδονται οι κάτωθι ψευδείς ισότητες:
 
Μετακίνησε κατάλληλα μόνο ένα ψηφίο στη κάθε μια ισότητα, ώστε 
να γίνουν αληθείς. (Κατ.27/Πρβ. Νο.212,207)

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

Η Αντιστοιχία

3σχόλια
Η λέξη ΟΣΣΑ είναι για τη λέξη ΑΣΣΟ ότι και ο αριθμός 6323 για τον 
αριθμό:
Ποιος αριθμός, από τους ανωτέρω τέσσερις, ταιριάζει με τον ανωτέρω
συλλογισμό; (Κατ.27/Πρβ. Νο.224)

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Αριθμητική με τα Σπίρτα

6σχόλια
H ισότητα (α) που παριστάνεται με τα σπίρτα (12-8 = 17) δεν είναι
βέβαια σωστή! Μπορείτε να την μετατρέψετε σε σωστή μετακινώντας 
δύο μόνο σπίρτα;
* * * * *
H ισότητα (β) που παριστάνεται με τα σπίρτα (10-8 = 17) δεν είναι 
βέβαια σωστή! Μπορείτε να την μετατρέψετε σε σωστή μετακινώντας 
δύο μόνο σπίρτα;

(Κατ.42/Πρβ. Νο.33)

Επεξήγηση:
Οι λατινικοί αριθμοί θεωρούνται κατασκευασμένοι από σπίρτα.

Λύση:

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Το Νόμισμα

2σχόλια
Ένας αρχαιολόγος ισχυριζόταν πως κατά την διάρκεια ανασκαφών 
σε κάποια τοποθεσία βρήκε ένα νόμισμα πάνω στ’ οποίο ήταν 
γραμμένη η χρονολογία 49 π.χ.!!! Τι λέτε, μπορούμε να πιστέψουμε 
στα όσα λέει για την ανακάλυψη του; (Κατ.27/Πρβ. Νο.229)

Με Μια Γραμμή

2σχόλια
Στην ανωτέρω ισότητα προσθέστε, σε οποιοδήποτε σύμβολο της 
πρόσθεσης, μια γραμμή, έτσι ώστε να είναι σωστή.
(Κατ.27/Πρβ. Νο.232) 

Η Ηλικία

2σχόλια
Μία μαθήτρια, η Αννούλα, λέει στη δασκάλα της:
- «Ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, σε
     διαφορετικές ημερομηνίες.»
- «Αυτό δεν γίνεται Αννούλα, της λέει η δασκάλα.»
Έχει δίκιο η Αννούλα ή η δασκάλα της; Εσείς τι λέτε;
(Κατ.27/Πρβ.Νο.235)

Πηγή: http://pantsik.awardspace.com/problems/problems.html

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Τα Δολοφονικά Ποτά

2σχόλια
Δύο φίλοι κάθονται σ' ένα μπαρ και πίνουν από ένα ποτό. Τα ποτά 
είναι και τα δύο ίδια. Κάποιος όμως έχει βάλει την ίδια ποσότητα 
δηλητήριο μέσα στα δύο ποτήρια. Μόλις πιούν και οι δύο το ποτό τους, 
ο ένας φίλος πεθαίνει ενώ ο άλλος έζησε. Κανείς δεν έχει πάρει 
αντίδοτο. Πως συνέβη αυτό; (Κατ.27/Πρβ. Νο.257)

Πηγή: http://pantsik.awardspace.com/problems/problems.html

Λύση:
Το δηλητήριο ήταν παγιδευμένο μέσα στα παγάκια. Ο πρώτος ήπιε το 
ποτό του αμέσως, πριν λιώσουν τα παγάκια, και διέφυγε το κίνδυνο. Ο 
δεύτερος καθυστέρησε να  πιει το ποτό του με αποτέλεσμα να  πεθάνει, 
διότι έλιωσαν τα παγάκια και το δηλητήριο ανακατεύθηκε με το ποτό του.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Η Δίκαιη Κούρσα

1 σχόλια
Ο Ανδρέας και ο Βασίλης έτρεξαν σε μια κούρσα 100 μέτρων. Όταν
ο Ανδρέας τερμάτισε, ο Βασίλης βρισκόταν στα 90 μέτρα. Ο Ανδρέας 
πρότεινε στον Βασίλη να ξανατρέξουν αλλά αυτή τη φορά θα 
ξεκινούσε 10 μέτρα πίσω απ' το Βασίλη για να είναι πιο αμφίρροπο 
το αποτέλεσμα. Αν τηρηθούν όλες οι άλλες συνθήκες ίδιες, θα κερδίσει 
ο Ανδρέας, ο Βασίλης ή θα τερματίσουν ταυτόχρονα;
(Κατ.27/Πρβ. Νο.242)

Πηγή: http://pantsik.awardspace.com/problems/problems.html

Λύση:
Όταν ο Ανδρέας θα έχει τρέξει 100 μέτρα, ο Βασίλης θα έχει τρέξει 90.
Άρα θα συναντηθούν 10 μέτρα πριν τον τερματισμό. Επειδή όμως ο 
Ανδρέας είναι πιο γρήγορος, θα διανύσει τα τελευταία αυτά μέτρα 
ταχύτερα και θα τερματίσει και πάλι πρώτος.

Τ’ Αεροπλάνα

2σχόλια
Δύο αεροπλάνα ξεκινούν την ίδια στιγμή το ένα από Αθήνα και το 
άλλο από Θεσσαλονίκη. Ας υποθέσουμε ότι η απόσταση μεταξύ τους 
είναι 500 χιλιόμετρα. Το πρώτο αεροπλάνο πετάει με ταχύτητα 300 
χιλιομέτρων την ώρα, το δεύτερο λόγω ισχυρών ανέμων δεν ξεπερνά 
τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν συναντηθούν στον αέρα, στο σημείο 
«Δ», ποιο αεροπλάνο θα είναι κοντύτερα στην Αθήνα;
(Κατ.27/Πρβ. Νο.244)

Πηγή: http://pantsik.awardspace.com/problems/problems.html

Το Βάψιμο

2σχόλια
 
Ένας ελαιοχρωματιστής βάφει το εσωτερικό (τοίχους και ταβάνι) ενός
δωματίου, διαστάσεων 2m x 2m x 2m, σε εξήντα λεπτά της ώρας. 
Εξήντα ελαιοχρωματιστές, εργαζόμενοι ταυτόχρονα, σε πόσα λεπτά 
της  ώρας βάφουν το ίδιο δωμάτιο; (Κατ.27/Πρβ. Νο.291)

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Big Ben

0σχόλια
 
Ένα ρολόι κτυπάει 6 φορές σε 5 δευτερόλεπτα. Σε πόσα δευτερόλεπτα 
θα χτυπήσει 12 φορές; (Κατ.27/Πρβ. Νο.303)

Λύση
Σε 11 δευτερόλεπτα.Υπάρχει ένα διάστημα του ενός δευτερολέπτου 
μεταξύ κάθε κτυπήματος. Αν το ρολόι κτυπήσει 6 φορές, μεσολαβούν 
5 διαστήματα.  Αν το ρολόι κτυπήσει 12 φορές μεσολαβούν 11 
διαστήματα.

Η Εύρεση του Ύψους

0σχόλια
 
Πώς με την βοήθεια ενός κονταριού, που έχει μήκος ένα μέτρο, μπορούμε
να μετρήσουμε το ύψος ενός μεγάλου δένδρου χωρίς να το κόψετε;
(Κατ.27/Πρβ. Νο.307)

Λύση
Σχηματίζουμε στη γη ένα κύκλο με ακτίνα το μήκος του κονταριού 
και στο κέντρο τοποθετούμε το κοντάρι κάθετα. Περιμένουμε μέχρι 
τη στιγμή που η σκιά του κονταριού θα αγγίξει το όριο του κύκλου. 
Αυτή τη στιγμή το μήκος της σκιάς είναι ίδιο με το ύψος του δένδρου. 
Δηλαδή, μετράμε το μήκος της σκιάς του δένδρου.

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Τουρνουά Ποδοσφαίρου

2σχόλια
 
Σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου συμμετέχουν «n» ομάδες οι οποίες θα
παίξουν όλες μεταξύ τους μία μόνο φορά. Για τη νίκη μιας ομάδας 
δίνονται 3 βαθμοί, για την ισοπαλία 2 βαθμοί και για την ήττα 1 
βαθμό. Αν στο τέλος του τουρνουά ο συνολικός αριθμός των βαθμών 
που συγκέντρωσαν όλες οι ομάδες είναι 364, να βρεθεί ο αριθμός «n»
των ομάδων που συμμετείχαν. (Κατ.32/Πρβ. Νο.37)

Η Εταιρεία

2σχόλια
 
Σε μια εταιρεία που ζητούσε υπαλλήλους κατέθεσαν αίτηση 100 άτομα, 
εκ των οποίων οι 10 δεν είχαν πτυχίο, οι 70 είχαν πτυχίο μαθηματικών 
και οι 82 είχαν πτυχίο φιλολογίας. Τελικά ο διευθυντής της εταιρείας 
προσέλαβε όλους όσους είχαν και τα δύο πτυχία. Πόσους τελικά 
προσέλαβε; (Κατ.33/Πρβ. Νο.13)

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Η Δημοσκόπηση

2σχόλια
Σε ένα χωριό με 100 σπίτια, κάθε σπίτι έχει μια γάτα ή ένα σκύλο ή 
και τα δύο μαζί . Γνωρίζουμε ότι 65 σπίτια έχουν γάτα και 55 σπίτια
έχουν σκύλο. Πόσα σπίτια δεν έχουν γάτα, πόσα δεν έχουν σκύλο και
πόσα έχουν και τα δύο ζώα; (Κατ.33/Πρβ. Νο.14)

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Κολλημένος με τα Ζάρια

2σχόλια

Ο κος. Τζογαδόρος είναι κολλημένος με τα ζάρια. Παίζει χρόνια τώρα ένα
παιχνίδι με την παρέα του - ρίχνει ένα ζάρι τέσσερις φορές και αν έρθει 
έστω και μια φορά εξάρι κερδίζει, αλλιώς χάνει. Εδώ και δύο χρόνια όμως 
έχουν αρχίσει μια παραλλαγή - ρίχνει δύο ζάρια προσπαθώντας να φέρει
εξάρες… Θεώρησαν όλοι λογικό ότι αφού το να φέρεις εξάρες είναι 1 στις 
36 ενώ το να φέρεις έξι 1 στις 6 (έξι φορές λιγότερο) για να εξισορροπήσει 
το στοίχημα αντί να ρίχνει τέσσερις φορές το ζάρι θα ρίχνει τα ζάρια 
4*6 = 24 φορές. Έλα, όμως, που ο Τζογαδόρος παρατήρησε πως ενώ παλιά
έβγαινε γενικά λίγο κερδισμένος από τότε που άρχισαν την παραλλαγή 
βγαίνει λίγο χαμένος…. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Ιστορικό Σημείωμα:
Ο γρίφος βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά που έγιναν γύρω στα 
1700. Ο παθών λεγόταν Chevalier de Mere , εδώ, εδώ, και ήταν γνωστός 
του Blaise Pascal, στον οποίο και είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα. Αυτός
το έλυσε και ξεκίνησε να αλληλογραφεί πάνω σε αυτό και άλλα παρόμοια 
προβλήματα με το Pierre de Fermat, βάζοντας τις βάσεις για τη θεωρία 
των πιθανοτήτων… (Κατ.33/Πρβ. Νο.12)
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes