Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2012

0σχόλια
 
ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!!

Κυριακή 5 Αυγούστου 2012

Ματ σε Πέντε

2σχόλια
 
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ματ σε πέντε κινήσεις. 
(Δαμόκλειος Σπάθη)

Λύση

1.Αθ1!(zz),Ργ4 2.Ιε5+,Ρβ4 3.Ρβ6,Ρα4 4.Ργ5,Ρ:α5 5.Πα3#, 1.....,Ργ4 2.Ιε5+,Ρδ4 3.Ρδ6,Ρε4 4.Αη2,Ρδ4 5.Πδ3#, 1.....,Ρε4 2.Ρδ6,Ρδ4 3.Ιε5,Ρε4 4.Αη2,Ρδ4 5.Πδ3#
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes