Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

. Οι Εξισώσεις

0σχόλια
Ο κύριοςΑλγεβρίδης έγραψε στον πίνακα τις ανωτέρω εξισώσεις, και κάλεσε τον Τοτό στον πίνακα για να τις λύυσει. Το «σαΐνη» ο Τοτός τις έλυσε. Εσείς μπορείυε να τις λύσετε, ώστε το  αποτελέσματα ;της κάθε εξίσωσης να είναι αυτό που αναγράφεται;

Λύση

Κείμενο που θα κρύβεται.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes