Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Rebus No.58 (8)

17σχόλια

Λύση

Πανόραμα [Πανο(πανώ τοίχου)ραμα(O Βισνού θεότητα της Ινδικής μυθολογίας)]

Τα Βόδια

2σχόλια
∆ύο άντρες οδηγούσαν κατά µήκος του δρόµου μια αγέλη βοδιών όταν ο ένας λέει στον άλλο: 
"∆ώσε µου δύο βόδια και θα έχω ακριβώς τα ίδια µε τα δικά σου." 
Τότε του απαντάει ο άλλος: 
"∆ώσε µου εσύ δύο βόδια και  θα έχω τα διπλάσια από αυτά που έχεις εσύ. 
Πόσα συνολικά βόδια υπάρχουν και πόσα βόδια έχει ο καθένας τους; (Κατ.34/Νο.600)

Λύση

Το πρόβλημα έχει δύο λύσεις. Συνολικά τα βόδια είναι είκοσι τέσσερα, ο «Α» έχει 14 βόδια και ο «Β» 10 βόδια ή ο «Α» έχει 10 βόδια και ο «Β» 14 βόδια. Έστω «α» τα βόδια του «Α» και «β» τα βόδια του «Β». Βάσει των δεδομένων της εκφωνήσεως του προβλήματος έχουμε: α – 2 = β + 2 (1) (α+2)/2=β-2 (2) Από την (1) συνάγουμε ότι: α – 2 = β + 2 --> α = β + 2 + 2 --> α = β + 4 (3) Αντικαθιστούμε τη (3) στη (2) κι’ έχουμε: (α+2)/2=β-2 --> (β+4+2)/2= β – 2 --> (β+6)/2=β – 2 --> β + 6 = 2(β - 2) --> β = 2(β - 2) – 6 --> β = 2β – 4 – 6 --> 2β – β = 10 --> β = 10 (4) Αντικαθιστούμε τη τιμή του "β" στην (3) κι’ έχουμε: α = β + 4 --> α = 10 + 4 --> α = 14 (5) Επαλήθευση: α – 2 = β + 2 --> 14 – 2 = 10 + 2 --> 12 = 10+2 (α+2)/2=β-2 --> (14+2)/2=10-2 --> 16/2=10-2 --> 8=10-2 ο.ε.δ.

Η Κληρονομιά

6σχόλια
Τρία αδέλφια κληρονόμησαν 35 άλογα με τον όρο ο μεγαλύτερος  να πάρει τις μισές, ο μεσαίος το 1/3 και ο μικρότερος  το 1/9. Μετά από πολλές διαφωνίες ζήτησαν από τον γείτονά τους να τους βοηθήσει. Αυτός έφερε και το δικό του άλογο , το έβαλε μαζί με τα 35 και μοίρασε 36 άλογα .Πώς έκανε το μοίρασμα; Δεδομένου ότι τα αδέλφια πήραν περισσότερα και ο γείτονας την αμοιβή του. (Κατ14/Νο.25) Πηγή:http://3lykeiokeratsiniou.weebly.com/gammarho943phiomicroniota-sigmapialphazetaomicronkappaepsilonphialphalambdaiota941sigmaf.html

Λύση

Επειδή το σύνολο των αλόγων αποτελείται από έναν αριθμό περιττό, 1/2+1/3+1/9=35 (9+6+2)/18=17/18 είναι μικρότερο της μονάδας, ήταν αδύνατον να μοιράσουν τα άλογα, γι’ αυτό πρόσθεσαν το άλογο του γείτονα κι’ έγιναν 36. Με αυτό το τρόπο εκτέλεσε την επιθυμία του πατέρα τους: Ο μεγαλύτερος γιος θα πάρει: (1/2)* 36= 18 άλογα Ο μεσαίος γιος θα πάρει: (1/3)*36= 12άλογα Ο μικρότερος γιος θα πάρει: (1/9)*36= 4 άλογο Σύνολο: 18+12+4=34 άλογα. Από τα δύο άλογα που περισεύουν το ένα άλογο είναι αυτό που τους δάνεισε ο γείτονας και το άλλο η αμοιβή, με το αζημείωτο φυσικά, για τη λύση που έδωσε στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τ’ αδέλφια σχετικά με τη δανομή των αλόγων. Έτσι τα τρία αδέλφια έμειναν πολύ ευχαριστημένα, γιατί και κανένα άλογο δεν κόψανε σε κομμάτια και γιατί πήρανε περισσότερα άλογα από όσα δικαιούνταν.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Rebus No.57 (7)

10σχόλια

Λύση

Οράματα [Ορα(Όρα=Βλέπε,παραπομπή σε βιβλία)ματ(Θέση ματ)α]

Rebus No.56 (4, 6)

3σχόλια

 Πρόκειται για ένα σύγγραμμα του 2ου αιώνα μ.Χ.

 Λύση

Κάμα Σούτρα [Κάμα(μαχαίρι)σουτ(κορνερ)ρα(ο θεός Άμμωνας-Ρα)]

Ο Κλέφτης

2σχόλια
Ένας έκλεψε ένα άλογο, το καβάλησε και έφυγε. ΄Οταν έφτασε 37µίλια μακριά ο ιδιοκτήτης του το πήρε είδηση και άρχισε να τον κυνηγά. ΄Οταν ο ιδιοκτήτης έκανε 145μίλια σταμάτησε να τον κυνηγά. Ο κλέφτης εκείνη τη στιγμή βρισκόταν 23μίλια μπροστά. Αν συνέχιζε να τον κυνηγά σε πόσα μίλια θα τον έφτανε; (Κατ.34/Νο.599)
 Κλασική αριθµητική του Chang-chiu-chien,468μ.Χ.

Λύση

Οταν ο ιδιοκτήτης έκανε 145μίλια η αρχική απόσταση των 37μιλίων μειώθηκε σε 23μίλια (ήτοι διαφορά:37-23=14μίλια). Κατάταξη: Τη διαφορά των 14μιλίων ο ιδιοκτήτης του αλόγου την κάλυψε σε 145μίλια. Τα 37μίλια σε x; πόσα μίλια τα καλύπτει; x=(145 *37)/14=5365/14=383,21429 μίλια

Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Rebus No.55 (8)

13σχόλια

Λύση

Παραμάνα [Πα(νότα)ρα(ο θεός Άμμωνας-Ρα)μανα(Μαννα εξ Ουρανού)]

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Rebus No.54 (9)

8σχόλια

Λύση

Παπαρούνα [Πα(νότα)πα(νότα)ρουν(οι)α]

Rebus No.53 (9)

4σχόλια

Λύση

Γανυμήδης [Γα(νότα)νη(νότα)μι(νότα)δης)]

Οι Τρεις Βασιλιάδες

13σχόλια
Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να τοποθετήσουμε 3 βασιλιάδες σε μία σκακιέρα 8x8, έτσι ώστε να μην απειλούνται μεταξύ τους; (Κατ.5/Νο.72)

Λύση

Λύση του Γ. Ριζόπουλου. (8-1)(8-2)(8^4+3*8^3-20*8^2-30*8+132)/6 =29.708 διαφορετικοί τρόποι. Yποθέτω , "ομόχρωμους" βασιλιάδες. Δηλαδή η διάταξη (βν -βκ) είναι η ίδια με την (βκ - βν)

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Rebus No.52 (8)

4σχόλια

Λύση

Φασιανός [Φα(νότα)σι(νότα)(ι)ανος(θεός των Ρωμαίων)]

Η Επίθεση

3σχόλια
Ένας φασιανός κάθεται στην κορυφή ενός στύλου, στη βάση του οποίου ένα φίδι είχε τη φωλιά του. Το φίδι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε απόσταση 3 φορές το ύψος του στύλου, από τη φωλιά του. Ο φασιανός επιτέθηκε προς το φίδι, διανύοντας ευθεία, και το πρόλαβε σε ένα σημείο του εδάφους αφού και τα δύο, φίδι και φασιανός, διένυσαν ίσες αποστάσεις. Πόσο απείχαν από τη φωλιά όταν συναντήθηκαν ; (Κατ.34/Νο.598)

Λύση

Λύση του Ε. Αλεξίου. 1η Λύση: Έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 1 πρός 3, άρα η εφαπτομένη της μικρότερης γωνίας του τριγώνου ισούται με 1/3, άρα η γωνία είναι 18,434949 μοίρες. Επίσης η κορυφή του στύλου, η βάση του στύλου και το σημείο που συναντήθηκαν σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο με γωνίες 90 μοίρες, 2*18,434949=36,869898(αφού το τρίγωνο των διαδρομών και της αρχικής υποτείνουσας είναι ισοσκελές) και 90-36,869898 = 53,130102 μοίρες. Συνεπώς η ζητούμενη απόσταση ισούται με: (ύψος στύλου) *tan53130102=1,333333...=(1+1/3)*ύψος στύλου. 2η Λύση: Έστω Χ φορές το ύψος του στύλου η απόσταση του σημείου συνάντησης από την βάση του στύλου, άρα 3-Χ οι αποστάσεις που διήνυσαν φασιανός και φίδι. Πυθαγόρειο στο ορθ.τρίγωνο(1,Χ,3-Χ) 1^2+Χ^2=(3-Χ)^2=9+Χ^2-6Χ => 6Χ=8 => Χ=(4/3)*ύψος στύλου

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Το Καλάμι

5σχόλια
Ένα καλάμι (μπαμπού) ύψους 32ποδιών, το οποίο εφάπτεται με έναν τοίχο, έσπασε σ’ ένα σημείο και η κορυφή του ακούμπησε στο έδαφος 16 μονάδες από τη βάση του. Σε ποιο σημείο έσπασε;  (Κατ.34/Νο.597)

Το Νούφαρο

1 σχόλια
Ένας βιολόγος παρατηρεί ένα τύπο μεταλλαγμένου νούφαρου σε μία λίμνη. Μετά από επίπονη προσπάθεια κατάφερε και ανακάλυψε ότι η επιφάνεια που καλύπτει το νούφαρο διπλασιάζεται κάθε μέρα. Τελικά την 27η μέρα κάλυψε όλη τη λίμνη. Ποια μέρα κάλυψε το 1/7 της λίμνης? (Κατ.4/Νο.49)

Λύση

Λύση του Γ. Ριζόπουλου. Έστω ν το αρχικό μέγεθος νούφαρου. Έχουμε το σύστημα: ν* 2^27=1 (το "όλον" της λίμνης) (1) ν*2^x=1/7 (x οι ζητούμενες ημέρες) (2) ν* 2^27=1 --> ν* 134.217.728=1 ..> ν=1/134217728 --> ν= 0,000000007450580596923828125 (το αρχικό μέγεθος του νούφαρου) και x=(27log(2)-log(7))/log(2)=27- log(7)/log(2)= 24,192645..ημέρες ή σε 24 ημέρες 4 ώρες 37 λεπτά και ≈25 δεύτερα λεπτά θα καλυφτεί το 1/7 της λίμνης.

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Rebus No.51 (12)

3σχόλια

Λύση

Γραμματόσημα [Γραμμα(Ω)το(σημα)]

Οι Κληρονόμοι

1 σχόλια
Είκοσι κληρονόμοι συμφώνησαν να καθίσουν σε ένα στρογγυλό τραπέζι και να μοιράσουν την κληρονομιά με τον εξής τρόπο: ο καθένας θα παίρνει το μέσο όρο των δύο διπλανών του. Με πόσους τρόπους μπορεί να μοιραστεί η κληρονομιά; (Κατ.14/Νο.24)

Λύση

Λύση του Γ. Ριζόπουλου. Με έναν και μοναδικό. Απολύτως προφανές ότι όλοι οι αριθμοί/μερίδια πρέπει να είναι ίσα αλλιώς ο κύκλος δεν "κλείνει", οπότε ο καθένας είναι ίσος με 1/20 της κληρονομιάς. Αλλά ,μιας και δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω, ας δώσω και μια αυστηρώς μαθηματική απόδειξη. Έστω ότι τα μερίδια είναι: μ1, μ2, μ3,…,μ20 . Έστω ότι οι αριθμοί δεν είναι όλοι ίσοι ,άρα υπάρχει κάποιο μέγιστος έστω ο μ(ν). Ισχύει τότε μ(ν) ≥ μ(ν-1) και μ(ν) ≥ μ(ν+1) άρα μ(ν) ≥ [μ(ν-1)+μ(ν+1)]/2 ,αλλά ξέρουμε ότι ισχύει: μ(ν) = [μ(ν-1)+μ(ν+1)]/2 που σημαίνει ότι οι ανισοισότητες πιο πάνω είναι στην πραγματικότητα μόνο ισότητες, δηλαδή: μ(ν)=μ(ν-1)=μ(ν+1) Με το ίδιο σκεπτικό για τον μ(ν-1) συμπεραίνουμε ότι ο μ(ν+1) ταυτίζεται με τον μ(ν+2). Και επαγωγικά καταλήγουμε ότι όλοι οι αριθμοί μ(ν) για ν=(1,2,..20) είναι ίσοι, και ίσοι με (1/20)*Κ

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Rebus No.50 (7)

8σχόλια

Λύση

Πεταστή.(χαρακτήρας ισότητας στη Βυζαντινή μουσική) Πετ(pet-shop)αστυ(γαλακτοβιομηχανία)

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Η Κληρονομιά

2σχόλια
Στατήρας (δίδραχμο) Αθηνών, 435 - 429 π.Χ. (Νομισματοκοπείο Αθηνών)
-"Τοὺς χιλίους στατῆρας, οὕς ἐκτησάµην, λαβεῖν κελεύω τοὺς ἐµοὺς παῖδας δύο· πλὴν γνησίου τὸ πέµπτον ηὐξήσθω δέκα µέτρου τετάρτου τῶν λαχόντων τῷ νόθῳ." 
Παλατινή Ανθολογία
Ένας πατέρας πριν πεθάνει συνέταξε τη διαθήκη του ως εξής:
-«Αφήνω στους δύο γιους µου τους χίλιους στατήρες της περιουσίας µου. Το ένα πέµπτο όµως από το µερίδιο του νόμιμου θέλω να αυξηθεί κατά δέκα από το ένα τέταρτο αυτού που παίρνει ο νόθος.» 
Πόσους στατήρες πήρε ο κάθε γιος του; (Κατ.14/Νο.23)

Λύση

Λύση του sw. 1000 συνολικά στατήρες. Από 500 ο καθένας. Έτσι το 1/5 του Νόμιμου είναι 100 στατήρες και το 1/4 του Νόθου είναι 125. Τα 100 του Νόμιμου λοιπόν θα πρέπει να γίνουν 135 (+10 από 1/4 του Νόθου). Έτσι πρέπει να πάρουν 535 ο Νόμιμος και 465 ο Νόθος.

Rebus No.49 (9)

8σχόλια

Λύση

Περιστέρι [(Πέρης= ήρωας του περιοδικού Ram-Kid)(ταίρι=ζευγάρι)]

Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Rebus No.48 (4, 3, 8)

3σχόλια

Λύση

Βίος και Πολιτεία [Β(Ιος = νησί) και (Πολη)(tea=τσάϊ)α]

Η Ψηφοφορία

3σχόλια
 
Σε μία κρίσιμη  ψηφοφορία στο σχολείο, ο πρόεδρος του 15/μελούς φώναξε: 
«Αυτοί που είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι τους».
Μετά την καταμέτρηση βρέθηκαν ότι υπέρ ψήφισαν με μία πλειοψηφία 8 μαθητών. Μετά από λίγο διαπιστώθηκε ότι το 8%  εκείνων που ψήφισε υπέρ σήκωσε και τα δύο χέρια. Έγινε νέα ψηφοφορία που έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα . Τα κατά ήταν περισσότερα κατά 4. Πόσοι ήταν οι παρευρισκόμενοι; (Κατ.34/Νο.596)

Λύση

Λύση του Ε. Αλεξίου. Επειδή η πρόταση αρχικά πλειοψήφισε κατά 8 και μετά, μόνο με το ένα χέρι, μειοψήφισε κατά 4, άρα οι σήκωσαν και τα δύο χέρια 8+4=12 μαθητές που αντιστοιχούν στο 8% των υπέρ, άρα υπέρ είναι 12*100/8=150 μαθητές και κατά 150+4=154 μαθητές επαλήθευση 150*8%=12 διπλές ψήφοι, σύνολο 150+12=162 162-154=8 ψήφοι (=αρχική πλειοψηφία) Σύνολο: 150+154=304 παρευρισκόμενοι

Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Rebus No.47 (10)

6σχόλια

Λύση

Διόσκουρος [Διος(ναός) κουρος](Κάστωρ ή Πολυδεύκης)

Ο Ευκλείδης και ο Δούλος του

11σχόλια

Μία μέρα ο μεγάλος Δάσκαλος  Ευκλείδης πήγε στο ναό με τον δούλο του. Επειδή θα αργούσε να τελειώσει την προσφορά του και δεν ήθελε ο δούλος να περιφέρεται άσκοπα του είπε:
-«Όπως βλέπεις ο ναός έχει στην είσοδό του 7 κολώνες, αρχίζοντας από αριστερά προς τα δεξιά να μετρήσεις έως το 1.500 και να υπολογίσεις  σε ποια κολώνα αντιστοιχεί ο αριθμός 1.500, μετά πήγαινε όπου θέλεις.»
Προτού περάσει την είσοδο του ναού ο Ευκλείδης, ο δούλος του είπε ποια ήταν η 1.500η κολώνα. Ποια ήταν; (Κατ.3/Νο.24)
Πηγή:http://3lykeiokeratsiniou.weebly.com/gammarho943phiomicroniota-sigmapialphazetaomicronkappaepsilonphialphalambdaiota941sigmaf.html

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Rebus No.46 (9)

11σχόλια

Λύση

Ζατρίκιον [Ζα τρι(tree=δένδρο) κιων(κολώνα)]

Rebus No.45 (8)

3σχόλια

Λύση

Διόνυσος [Διον Ισος (χορός της Καλύμνου)]

Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Rebus No.44 (9)

2σχόλια

Λύση

Συνομωσία [((Νοτα)Σι)ν(Ωμ(Georg Simon Ohm))(οσια)]

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Rebus No.43 (11, 4)

6σχόλια

Λύση

Τετραγωνική Ρίζα [(Τετραγων (ο) ική (ρίζα (μανδραγόρα))]

Rebus No.42 (11, 6)

2σχόλια

Λύση

Ηλεκτρονικό Ρομπότ [Ηλεκτρο Νικο(ς)(Γκάλης) Ρομ(α) μποτ (boat =βαρκα)]

Rebus No.41 (5, 2)

8σχόλια

Λύση

Άλογο Ον [Ίππος=Άλογο(εφαλτήριο) (αρειανος)]

Τα Μήκη

2σχόλια

Εάν:
AC = 40cm.
BD = 56cm.
BC = (AB+CD)cm.
Να βρεθούν τα μήκη των τμημάτων AB, BC, και CD. (Κατ.34/Νο.595)

Λύση

Λύση του Ν. Λέντζου. Εάν θέσω ΑB=x, BC=y, CD=z, τότε σύμφωνα με τα δεδομένα έχω: AC=x+y=40 (1) BD=y+z=56 (2) BC =y=x+z ή ισοδύναμα y-x-z=0 (3) Με πρόσθεση κατά μέλη των (1)(2)(3) προκύπτει: 3y=96 --> y=96/3 --> y=32 (4) Αντικαθιστούμε τη (4) στην (1) κι’ έχουμε: x+y=40 --> x+32=40 --> y=40-32 --> y=8 (5) Αντικαθιστούμε τη (4) στη (2) κι’ έχουμε: y+z=56 --> 32+z=56 --> z=56-32 --> z=24 (6) Τελικά: ΑB=8cm, BC=32cm, CD=24cm.

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Rebus No.40 (10)

2σχόλια

Λύση

Παγοδρόμιο [Παγο (ς) Δρομ (ος) ιο]

Ο Αριθμός Τρία

6σχόλια
Ο αριθμός 3 μπορεί να γραφτεί ως εξής: 
α) 1^3+1^3+1^3 =1+1+1=3 
β) 4^3+4^3+(−5)^3 =64+64-125=128-125=3 
Υπάρχει άλλος τρόπος να γραφεί το 3, ως το άθροισμα τριών
(θετικών ή αρνητικών) κύβων; 

Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Rebus No.39 (2, 5, 6)

2σχόλια

Λύση

Το Άλικο Γράμμα

Κυριακή 14 Απριλίου 2013

Rebus No.38 (2, 8)

25σχόλια

Λύση

Ελ Ντοράντο [Ελ (νότα ντο) (θεός Ρα) (νότα ντο)]

Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Rebus No.13 (1, 7, 3, 5)

3σχόλια

Λύση

Η Λεγεώνα των Ξένων [Η Λεγεώνα των Ξ(αινω)ν]

Το Ύψος

2σχόλια
Ο γιος έχει ύψος 1,36m. Ποιο είναι το ύψος του πατέρα του; (Κατ.34/Νο.594)

Λύση

Λύση του sw. Λογικά πρέπει να είναι 170. Γιατί αναλογικά ο γιος έχει 4 νταμάκια σκιά. Έτσι 136:4=34cm σκιά ανά νταμάκι. 34*5=170 (5 τα νταμακια της σκιάς του πατέρα).

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Rebus No.37 (12, 7)

2σχόλια

Λύση

Καλλιτεχνικό Πατινάζ [(Θεά Καλι)(εργο τεχνη(ς))κο(νότα Πα) (τιναζ(ω))]

Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Rebus Νο.36 (9, 5)

4σχόλια

Λύση

Εικαστική Τέχνη [(Ι.Κ.Α.)(στικ)η (εργο τεχνη(ς))(πίνακας)]

Rebus No.35 (7, 3, 6)

2σχόλια

Λύση

Κώδικας ντα Βίντσι [Κωδικας (Πάπυρος) ντα (ντα) βιντσι (μηχανή)]

Η Περιστροφή

2σχόλια
Περιστρέφουμε το ανωτέρω σχήμα κατά 270o προς τα δεξιά και στη συνέχεια κατά 45ο  προς τα αριστερά. Ποια θα είναι η νέα θέση του σημείου Α. (Κατ.27/Νο.347)

Λύση

Λύση του Ε. Αλεξίου. Το σχήμα είναι κανονικό οκτάπλευρο, άρα πέριξ του Ο σχηματίζονται 8 γωνίες 360/8=45 μοιρών η κάθε μία. Συνολική περιστροφή του σχήματος πέριξ του Ο 270-45= 225 μοίρες. Το Α θα μετακινηθεί κατά 225/45=5 θέσεις. Το σημείο"A" θα βρεθεί στη θέση του σημείου "F" και το σημείο "B" στη θέση του σημείου "G".

Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

Rebus No.34 (10, 7)

4σχόλια

Λύση

Σιναΐτικος Κώδικας [Ορος(Σινα) ΐτικος Κωδικας (Ιουστινιανου)]

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Rebus Νο.33(8,10)

2σχόλια

Λύση

Ελληνική Επανάσταση.(1821) [Ελη νι(νότα) Ε πανα (μωρού) σταση (λωτου)]

Η Διαθήκη

9σχόλια
Ένας πατέρας πέθανε και άφησε πίσω του παιδιά, έγκυο σύζυγο και 960 σόλδια από την περιουσία του. Πριν πεθάνει καθόρισε ότι αν η γυναίκα του έκανε γιο, τότε ο γιος ϑα έπρεπε να πάρει τα 3/4 της κληρονοµιάς, δηλαδή τα 9/12. Η µητέρα ϑα έπρεπε να πάρει το ένα τέταρτο της περιουσίας, δηλαδή τα 3/12. Ωστόσο, αν γεννιόταν κόρη, η κόρη ϑα έπρεπε να πάρει τα 7/12 και η µητέρα 5/12. Αλλά τελικά η γέννα της χάρισε δίδυµα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πόσα ϑα πάρει τώρα η µητέρα, ο γιος και η κόρη;(Κατ.14/Νο.22)

Λύση

Βάσει της διαθήκης που άφησε ο πατέρας πριν πεθάνει έχουμε τις εξής πιθανότητες: 1)Πιθανότητα η μετέρα να γεννήσει αγόρι, η διανομή των 960 σόλδιων γίνεται ως εξής σύμφωνα με τη διαθήκη: Αγόρι: (9/12)*960=8.640/12=720 σόλδια. Μητέρα: (3/12)*960=4.880/12=240 σόλδια Σύνολο: (12/12)*960=11.520/12=960 σόλδια 2)Πιθανότητα η μετέρα να γεννήσει κορίτσι, η διανομή των 960 σόλδιων γίνεται ως εξής σύμφωνα με τη διαθήκη: Κορίτσι: (7/12)*960=6.720/12=560 σόλδια Μητέρα: (5/12)*960=4.800/12=400 σόλδια Σύνολο: (12/12)*960=11.520/12=960 σόλδια 3)Εφ' όσον γέννησε δίδυμα, που δεν προβλεπόταν από τη διαθήκη, η διανομή γίνεται ώς εξής: Αγόρι: (9/12)*(1/2)*960=(9/24)*960=8.640/24=360 σόλδια Κορίτσι: (7/12)*(1/2)*960=(7/24)*960=6.720/24=280 σόλδια Μητέρα: [(3/12)+(5/12)]*(1/2)(*960)=(8/12)*(1/2)*960=(8/24)*960=7.680/24=320 σόλδια Σύνολο: (24/24)*960= 23.040/24=960 σόλδια

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Rebus No.32 (7, 10)

3σχόλια

Λύση

Γαλλική Επανάσταση(1789) [Γα(νότα) Λύκοι Ε Πάνα (ς) σταση ( του Νικα)]

Rebus No.31(6, 2)

3σχόλια

Λύση

Έλλογο Ον. (ο Άνθρωπος)

Rebus No.30(2, 10, 4)

2σχόλια

Λύση

Το Θεοβάδιστο Όρος [Το (Ων=Θεο ς) βαδη (ν) στο Όρος (Σινά)]

Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Rebus Νο.29(5, 4, 4, 7)

19σχόλια

Λύση

Κτίζω στην Άμμο Παλάτια.

Rebus No.28(2, 6, 3, 11)

2σχόλια

Λύση

Το Εξπρές του Μεσονυχτίου.

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Rebus No.5(1, 8, 3, 7)

4σχόλια

Λύση

Η Θεογονία του Ησιόδου [Η Θεο(ς) (γωνια) του Ησιόδου]

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Rebus No.27(11, 10)

3σχόλια

Λύση

Διακρατικός Μηχανισμός [Δια (κρατ (ος) ικος) μηχανη (του χρονου) σμος]
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes