Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

Η Διάταξη

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να διατάξουμε τα γράμματα της λέξης 
"Καμάρι"
Κείμενο που θα κρύβεται.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes