Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Η Επιλογή

Σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, όταν ο παίκτης κερδίσει 5 ξύλινες μπάλες, μπορεί να τις ανταλλάξει με μια μπάλα χρυσού. Όταν κερδίσει 2 σιδερένιες μπάλες, μπορεί επίσης να τις ανταλλάξει με μια μπάλα χρυσού. Τι είναι προτιμότερο, προκειμένου να κερδίσει περισσότερες μπάλες χρυσού:
α.) Να κερδίσει 30 ξύλινες μπάλες και 20 σιδερένιες μπάλες;
β.) Να κερδίσει 20 ξύλινες μπάλες και 30 σιδερένιες μπάλες;

Λύση

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει την επιλογή «β».
Εάν ανταλλάξει τις 20 ξύλινες μπάλες θα πάρει 4 χρυσές μπάλες και εάν ανταλλάξει τις 30 σιδερένιες μπάλες θα πάρει 15 χρυσές μπάλες και συνολικά 19 χρυσές μπάλες.
Ενώ, στην επιλογή «α» ο παίκτης θα πάρει στις 30 ξύλινες μπάλες 6 χρυσές μπάλες και στις 20 σιδερένιες μπάλες 10 χρυσές μπάλες, συνολικά 16 χρυσές μπάλες.
α.)30Ξ+20Σ=(?)Χ ---> (30:5)+(20:2)=(?)Χ ---> 6+10=16Χ
β.)20Ξ+30Σ=(?)Χ ---> (20:5)+(30:2)=(?)Χ ---> 4+15=19Χ
Με τη δεύτερη επιλογή έχει κέρδος τρεις χρυσές μπάλες.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes