Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Το Μήκος

Τι μήκος έχει η ανωτέρω χρυσή αλυσίδα που έχει 8 ίδιους κρίκους; (Κατ.34)
Πηγή:IΖ΄ Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα 2016  Α΄ & Β΄ Γυμνασίου

  

Λύση

Το μήκος της αλυσίδας είναι 66εκ. Έστω «λ» το μήκος του κρίκου, «κ» το πάχος του κρίκου και «Μ» το μήκος της αλυσίδας. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε για «ν» κρίκους την εξής εξίσωση:
Μ=2*(λ-κ)+(ν-2)(λ-2κ)
Μ=2*(10-1)+(8-2)*(10-2*1)
Μ=[(2*9)+6*(10-2)]
Μ=(2*9)+(6*8)
Μ=18+48
Μ=66εκ.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes